Hjem
Aktuelt
Revidert nasjonalbudsjett

Som forventet i revidert budsjett

Universitetet i Bergen får 94,7 millioner kroner ekstra i revidert nasjonalbudsjett. – Som forventet, sier UiB-rektor Margareth Hagen.

Portrett av UiB-rektor Margareth Hagen
UiB-rektor Margareth Hagen er fornøyd med regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett.
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB

Hovedinnhold

I revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem på torsdag, foreslår regjeringen en ekstrabevilgning til Universitetet i Bergen på 94,7 millioner kroner. Dette er for å kompensere for økt lønns- og prisvekst samt den økte arbeidsgiveravgiften.

– Dette er omtrent som forventet, og vi må si oss fornøyde med det, sier rektor Margareth Hagen.

Forlenger studieplasser

I 2022 fikk norske universiteter og høgskoler tildelt 500 ekstra studieplasser til flyktninger fra Ukraina. Regjeringen foreslår en videreføring av disse studieplassene i det reviderte budsjettet, og at disse skal fases ut i 2026.

– Krigen i Ukraina påvirker oss fortsatt, og det er positivt at regjeringen velger å videreføre de ekstra studieplassene vi fikk i fjor. Universitetet i Bergen har tatt imot mange ukrainske studenter, og det er viktig for oss at vi fortsatt kan gi ukrainere et godt studietilbud hos oss.

Forventer satsing på medisin til høsten

I det reviderte budsjettet er det derimot ikke satt av midler til større satsinger for Universitetet i Bergen. Rektor Margareth Hagen hadde håpt på flere studieplasser.

– Vi skulle selvsagt sett at det kom penger til flere studieplasser på medisin, og forventer at dette kommer i statsbudsjettet for neste år. Da håper vi også på penger til byggestart for et nybygg til Griegakademiet, sier Hagen.

Støtte til undersøkende journalistikk

Onsdag kom nyheten om at regjeringen gir 2,5 millioner kroner til Senter for undersøkende journalistikk ved UiB. Midlene skal gå til et journalistikkprosjekt for grundigere dekning av lokalvalget. Hagen er glad for den satsingen.

– Undersøkende journalistikk er viktig for demokratiet i Norge. Det er positivt at regjeringen bidrar til å styrke den undersøkende journalistikken både regionalt og nasjonalt i et viktig valgår, sier Hagen.