Hjem
Aktuelt
Arrangement

Frå ord til handling: Tid for terminologiarbeid i akademia

Korleis skal regjeringas handlingsplan for norsk fagspråk følgjast opp? Vi inviterer til seminar og debatt!

Frå ord til handling: Tid for terminologiarbeid i akademia

Her kan du sjå arrangementet i opptak.

Hovedinnhold

Målet med seminaret er å diskutere korleis handlingsplanen for norsk fagspråk i akademia, som regjeringa lanserte før sommaren, best kan følgjast opp. Me vil òg diskutere gode modellar for nasjonalt samarbeid om utvikling av terminologi.

Under seminaret vil også Termportalen som infrastruktur og kompetansemiljø bli lansert som eit konkret tiltak i handlingsplanen.

Arrangementet blir tegnspråktolket. 

Program:

10:00
 • Kunstnarleg opning ved Anne Randine Øverby (dirigent og kunstnarisk leiar av Opera Bergen) med Hanna Veits (fiolin) og Johanna Saaek (cello)
 • Velkommen ved Maria-Carme Torras-Calvo, avdelingsdirektør, Universitetsbiblioteket, Universitet i Bergen (UiB) 
 • Velkomsthelsing ved Margareth Hagen, rektor ved UiB 
 

Del I: Føringane i handlingsplanen for norsk fagspråk i akademia. Kommentarar  og diskusjon 

Moderator: Siri Kleiven Strøm

10:30
 • Margareth Hagen, rektor ved UiB
 • Åse Wetås, direktør  i Språkrådet
 • Gro Tjore, assisterande direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) 
 • Erlend Hem, instituttsjef i Legeforskningsinstituttet og professor ved Universitetet i Oslo
11:15Nyttan med nationell termsamling, Henrik Nilsson, terminolog i CAG Consoden og president i EAFT (den europeiske terminologiforeininga) 
11:35Termportalen som nasjonalt kompetansemiljø og digital infrastruktur for terminologi, Marita Kristiansen, fagleg leiar Termportalen og førsteamanuensis i terminologi og fagspråk, UiB
11:45
 • Lunsj
 Del II: Gode modellar for samarbeid om terminologiutvikling mellom UH-institusjonane og Termportalen. Innlegg frå fagmiljøa og diskusjon 
12:30Presentation of TERMCAT, the Catalan Centre for Terminology. Terms, resources and new challenges, Sandra Cuadrado, Cap de projects
12:50
 • Utvikling av norsk terminologi – et viktig ansvar for fagmiljøene, Wenche Åsheim, seniorrådgjevar, Universitets- og høyskolerådet (UHR)
 • Termgruppe for klimafaget: hvorfor og hvordan, Lea Svendsen, førsteamanuensis i klimadynamikk, UiB
 • Når pensum er på engelsk i norskfaget. Om arbeid med termbase i semantikk, Torodd Kinn, professor i nordisk språkvitskap, UiB
 • Reflektioner kring arbete med terminologiska arbetsgrupper, Henrik Nilsson
 • Arbeidsmetode for tilgjengeleggjering av terminologi i universitets- og høgskulesektoren, Marita Kristiansen, Termportalen
13:45
 • Styrking av norsk fagspråk gjennom bærekraftige miljø, Ole Thomassen Hjortland, Prodekan for forsking og formidling, UiB
 • Norsk – eit samfunnsberande språk, Åse Wetås, direktør i Språkrådet 

NB - arrangementet er for inviterte.