Hjem
Aktuelt
Fikk prestisjepris

- Slapp alt jeg hadde i hendene og jublet

Medisinsk ferdighetssenter ved Det medisinske fakultet er tildelt den prestisjefylte Læringsmiljøprisen for 2023. Prisen ble overrakt under ferdighetssenterets "Åpen dag" mandag 13. november.

Bildet viser prisvinner som holder opp en blomsterbukett og et prisdiplom.
Leder ved Medisinsk ferdighetssenter, Bernt Aarli, tok stolt i mot årets Læringsmiljøpris.
Foto/ill.:
Paul André Sommerfeldt

Hovedinnhold

- Da jeg fikk høre at Medisinsk ferdighetssenter vant Læringsmiljøprisen slapp jeg alt jeg hadde i hendene og jublet, sier vitenskapelig leder ved ferdighetssenteret, Bernt Aarli.

For de som ikke kjenner til dem, holder ferdighetssenteret til i bygg for biologiske basalfag (BB-bygget) bak Haukeland universitetssykehus. Det har åpent alle dager etter arbeidstid med tilstedevakt for tilrettelegging to dager i uken. 

Skal gi velfortjent anerkjennelse
Formålet med Læringsmiljøprisen er å gi velfortjent anerkjennelse til enkeltpersoner eller miljøer ved universitetet som har utmerket seg ved å skape et eksepsjonelt læringsmiljø gjennom faglig, pedagogisk, og sosial innsats, samt tilrettelegging av læringsmiljøet. Prisen vektlegger betydningen av å forbedre det fysiske, psykososiale, pedagogiske, organisatoriske og digitale miljøet, i tillegg til universell utforming.

- Studentinstruktører står for det meste av driften i tillegg til tre dyktige lektorer. Med plassbegrensning og smittevernrestriksjoner klarte vi å holde åpent under hele pandemien mens så mye annet stengte ned. Øvingsdukkene, modellene og ultralydapparatene vi har blir mye brukt, så pengene som følger prisen skal komme veldig godt med til å erstatte slitt utstyr, forteller Aarli. 

I begrunnelsen fra juryen heter det blant annet at:

Medisinsk ferdighetssenter tildeles prisen for sitt dedikerte arbeid med å legge til rette for en førsteklasses læringsopplevelse for studentene ved Det medisinske fakultet. Senteret har utmerket seg gjennom sin innovative tilnærming til å fremme studentenes faglige utvikling, og deres engasjement i å sikre et trygt, inkluderende, og inspirerende læringsmiljø. 

- De utmerket seg
Prisen er på 100 000 kroner og ble overrakt av prorektor Pinar Heggernes og Lars Jacob Ruland Jacobsen, læringsmiljøansvarlig i Studentparlamentet. De er begge imponerte over Medisinsk ferdighetssenters innsats og engasjement. 

- Det er en glede å kunne hedre ferdighetssenteret for den store innsatsen med å skape et godt læringsmiljø. Nominasjonen av senteret utmerket seg med en utfyllende begrunnelse og konkrete eksempler på hvordan ferdighetssenteret bidrar til dette. I tillegg ble senterets viktighet i medisinstudiet i form av gjennomføring av kurs, arrangementer og undervisningsaktiviteter poengtert på en god måte, sier Heggernes, som også påpeker at Medisinsk ferdighetssenter har blitt nominert av medisinsk fagutvalg (MFU).

- Dette styrker nominasjonen da fagutvalget representerer et bredt studentmiljø. 

Det er medisinstudentene som bruker senteret mest, men også ernæring-, tannpleie- og farmasistudenter kommer hit. Her tilrettelegger man for simulering og ferdighetstrening for timeplanlagt undervisning og interne kurs, i tillegg til eksterne kurs drevet av studentorganisasjoner og for mentorgrupper. 

- Ferdighetssenteret er en verdifull ressurs for studentene. Det gir dem en trygg og inkluderende plass der de kan øve på kliniske ferdigheter sammen med instruktører og eldre studenter. De eldre studentene kan også hjelpe med undervisning i større kurs og temauker, noe som skaper engasjement og gir flere muligheter for deltakelse, sier Ruland Jacobsen.

Han mener dette bidrar til å bygge samhold og bekjentskaper mellom studenter på tvers av ulike årskull.  

- Det forbedrer også følelsen av tilhørighet både faglig og sosialt, og skaper et positivt læringsmiljø.

Forbedring av læringsmiljøet
Det er verdt å merke seg at Læringsmiljøprisen ikke bare kan tildeles læringsmiljøer, men også enkeltpersoner, administrative enheter eller organisasjoner ved Universitetet i Bergen som har gjort betydningsfulle bidrag til studentenes læring gjennom tilrettelegging og forbedring av læringsmiljøet.

- Medisinsk ferdighetssenter ved Det medisinske fakultet kan stolt smykke seg med tittelen som vinner av Læringsmiljøprisen 2023. Deres kontinuerlige arbeid for å styrke studenters utdanning vil kunne være til inspirasjon for andre, sier Heggernes.

Årets pris feirer ikke bare ferdighetssenteret, men også viktigheten av å legge til rette for studentenes læring og trivsel, noe som er av avgjørende betydning for enhver utdanningsinstitusjon.

Prispengene på 100 000 kroner, skal i sin helhet brukes til utviklingstiltak som kan bidra til å styrke og utvikle selve læringsmiljøet i samsvar med prisvinners ønsker.

Læringsmiljøprisen ble vedtatt i 2008, og delt ut for første gang i 2009.