Hjem
Aktuelt
Nyhet

Ny æresdoktor håper å lage en vaksine mot MS

Det medisinske fakultet sin nye æresdoktor, Alberto Ascherio, sto i spissen for det internasjonale forskningsgjennombruddet som viste at det er en kobling mellom MS og Epstein Barr-virus. I samarbeid med forskere på UiB håper han at neste steg skal være å utvikle en vaksine mot sykdommen.

Æresdoktor Alberto Ascherio
Foto/ill.:
Privat

Hovedinnhold

Ascherio er én av åtte nye æresdoktorer som denne våren blir utnevnt ved Universitetet i Bergen. Professoren er en verdensledende epiodemilog som har gitt banebrytende bidrag til forståelsen av en rekke nevrologiske sykdommer som MS og Parkinsons sykdom. 

Helt siden 2001 har Ascherio jobbet med en teori om at kyssesykeviruset (Eptein Barr-virus) er knyttet til en markant økt risiko for å utvikle MS senere. Gjennombruddet kom i januar 2022 da Dr. Ascherio publiserte en omfattende forskningsartikkel som slår fast at det er en tydelig sammenheng mellom EBV-infeksjon og utviklingen av MS. Denne artikkelen ble publisert i samarbeid med UiBs tidligere PhD-kandidater Kjetil Bjørnevik og Marianna Cortese.  

Fruktbart samarbeid 

Ascherio forteller at gjennombruddet var et resultat av over 20 års nitidig arbeid. 

– Det ble muliggjort av at man tidlig erkjente at dette var en riktig hypotese og påfølgende innsats med å identifisere og tilgjengeliggjøre et riktig utvalg og sikre finansiering av studien. Den vellykkede gjennomføringen krevde samarbeid med mange enkeltpersoner fra ulike institusjoner, inkludert mine samarbeidspartnere i Bergen, sier Ascherio. 

– Hva er det neste steget for MS-forskningen? 

– Fokuset nå vil være på å forstå mekanismene som gjør at Epstein Barr-virus forårsaker MS. Å utforske terepautiske effekter som kan hindre viruset i å utvikle seg samt muligens å utvikle en EBV-vaksine for å forebygge MS. UiB har tatt en lederrolle i dette arbeidet, mye takket være millionstøtten fra EU

– Er det noen områder du ikke har utforsket som du ønsker å jobbe med fremover? 

– Ja, mange! Blant annet hvordan vi kan kurere ALS og forhindre Alzheimers sykdom. 

Betydningsfull karriere 

Til daglig jobber Alberto Ascherio som professor i medisin ved Harvard Medical School i USA. Forskerkarrieren startet imidlertid da han gjorde en viktig oppdagelse under et sykdomsutbrudd blant barn i Nicaragua tidlig på 90-tallet. 

– Min aller første artikkel rapporterte oppdagelsen av en giftig frukt som forårsaket lammelser og død blant barn. Selv om det i seg selv var et svært lite bidrag, hadde det en viktig innvirkning i min karriere fordi det viste hvordan epidemiologiske metoder kan føre til oppdagelser som ville være umulige på klinisk grunnlag alene. Jeg bidro også til å demonstrere de negative effektene av transumettede fettsyrer produsert ved matforedling. Dette har trolig bidratt til å forhindre tilfeller av kardiovaskulær sykelighet og for tidlig død over hele verden.  

Av andre viktige oppdagelser har Ascherio og hans forskerteam gjort et stort arbeid i å påvise hvordan mangel på D-vitamin kan virke inn på utvikling av MS. I tillegg har han gjort funn om viktigheten av fysisk aktivitet for å forebygge Parkinsons samt inntak av fettsyrer og sykdomsutvikling hos ALS-pasienter.  

Samarbeidet med Universitetet i Bergen startet for mange år siden da Ascherio ble introdusert for professor Trond Riise og de to startet å utforske årsakene bak MS. 

– Min kobling til Bergen har styrket seg over tid, mye takket være Dr. Kjetil Bjørnevik og Marianna Cortese, som ble med i vårt forskerteam i 2017. Jeg er veldig stolt av min forbindelse til Universitetet i Bergen og jeg ser fram til å utvide vårt samarbeid, sier Ascherio. 

De nyutnevnte kandidatene vil bli kreert til æresdoktorer under en seremoni i Universitetsaulaen 24. mai.