Hjem
Hav
One Ocean Week

En uke med hav i fokus

Under One Ocean Week fra 13.-19. april, har en rekke samarbeidspartnere satt hav på agendaen i Bergen. UiB sine fagmiljøer har bidratt til mange arrangementer gjennom uken.

One Ocean Week
Gjennom One Ocean Week var UiB sine fagmiljøer involvert i en lang rekke arrangementer. Øverst: Hjemkomsten til Statsraad Lehmkuhl (Foto: Ole Henning Bøe, One Ocean Havbyen Bergen). Nederst f.v. UiB-rektor Margareth Hagen under One Ocean Conference (Foto: Stig Fiksdal, DNB), konsert med musikere fra Griegakademiet (Foto: Ole M. Kvamme, UiB) og arrangementet "Urbefolkningens perspektiv på klimaendringer" med unge stemmer fra Arktiske områder (Foto: Ole M. Kvamme, UiB).
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

13.-19. april ble One Ocean Week arrangert i Bergen sentrum for andre gang. Gjennom hele uken har ulike perspektiver rundt temaet "hav" blitt satt på dagsorden. UiB har verdensledende forskningsmiljøer innen havforskning, og mange av disse har vært involvert i en rekke aktiviteter disse dagene.

Marin dekan ved UiB, Øyvind Fiksen, har vært faglig koordinator for UiB sine bidrag til havuken. Han er fornøyd med arrangementet.

- Kort oppsummert så vil jeg si at årets One Ocean Week inneholdt noe for alle som er interessert i havet, familieaktiviteter, politiske diskusjoner, næringsutvikling og forskersamtaler. Til sammen var det 185 arrangement, og UiB bidro med ca 30, sier Fiksen. 

Startskuddet for havuken gikk med hjemkomsten til Statsraad Lehmkuhl lørdag 13. april. Mange hadde møtt opp for å ta i mot seilskuten, som var utgangspunktet også for den første One Ocean Week for ett år siden. Den gang hadde Statsraaden vært verden rundt, blant annet med 90 UiB-studenter om bord på deler av turen – denne gang kom skipet tilbake fra toktet Bergen Shipping Voyage.

One Ocean Week

Mange møtte opp for å se Statsraad Lehmkuhl komme hem.

Foto/ill.:
Ole Henning Bøe, One Ocean Havbyen Bergen

Denne dagen kunne også de fremmøtte få med seg en presentasjon av forskningen UiB gjennomførte ombord på OceanXplorer i august 2023, og se film fra havdypene. Lørdag og søndag var det mange spennende aktiviteter både for små og store i sentrum. Flere av UiBs fagmiljøer, som Senter for vitenskapsteori, Michael Sars-senteret og marinbiologer fra Universitetsmuseet var representert disse dagene, sammen med andre One Ocean Week-partnere.

15. april arrangerte Bergen kommune og Vestland fylkeskomune høynivåmøtet One Ocean Summit, med gjester som statsminister Jonas Gahr Støre, fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth, ordfører Marit Warncke og fylkesordfører Jon Askeland. United States Special Presidential Envoy for Climate, Secretary John Kerry, deltok på høynivåmøtet via video.

Programredaktør var Camilla Borrevik fra Forsknings- og innovasjonsavdelingen, og UiB-rektor Margareth Hagen deltok i en panelsamtale under arrangementet. 

Hagen holdt også innlegg på flere andre arrangementer gjennom uken, blant annet på konferansen One Ocean Conference i Grieghallen tirsdag 16. april. Rektors tale under konferansen kan du se i opptak her.

One Ocean Week

UiB-rektor Margareth Hagen under One Ocean Conference i Grieghallen.

Foto/ill.:
Stig Fiksdal, DNB

Onsdag, torsdag og fredag ble to store konferanser arrangert i storsalen på UiB-bygget Nygårdsgaten 5. Onsdag var ledende eksperter samlet for å gi svar og tverrfaglige blikk på Nordsjøens historie, nåtid og fremtid.

Fiksen synes dette ble et arrangement som er verdt å trekke frem litt ekstra:

- Under Nordsjøkonferansen samlet vi foredragsholdere fra ulike disipliner til å belyse Nordsjøen fra ulike fagfelt, fra geologi - for å svare på spørsmålet hvor Nordsjøen kom fra, til fiskeri- og oljehistorie, oseanografi og klima til dagsaktuelle diskusjoner omkring arealbruk og juridiske rammer rundt dette. Det er ganske unikt at vi samler oss om et tema på tvers av fakultetene, men et geografisk område er en fin møteplass. Rammene i den nye storsalen er også fine, dette syns jeg vi skal gjøre mer av, sier han.

Under konferansen var professor Sigrid Eskeland Schütz en av mange forskere som bidro med sin kunnskap, og Schütz tok for seg juridiske perspektiver på aktiviteter i Nordsjøen.

One Ocean Week

Professor Sigrid Eskeland Schütz holdt innlegg på konferansen Nordsjøen - fortid, nåtid og fremtid.

Foto/ill.:
Ole M. Kvamme, UiB

Torsdag og fredag handlet konferansen Ocean Outlook om klima, havforskning og livet i Atlanterhavet. Blant de mange forskerne som stod på scenen, var direktør for Michael Sars Centre, Lionel Christiaen, som sammen med gruppeleder Timothy Lynagh holdt keynote-innlegg om arven til Michael Sars i moderne marinbiologi.

One Ocean Week

Direktør for Michael Sars Centre, Lionel Christiaen.

Foto/ill.:
Ole M. Kvamme, UiB

Gjennom One Ocean Week deltok et bredt spekter av UiB sine forskere på en rekke arrangementer på ulike arenaer i byen. Universitetsmuseet hadde flere arrangementer for unge, samt en serie på fire seminarer der forskere ved museet delte kunnskap om livet i havet; fra marine ormer til hvilke typer hai vi finner i norske fjorder og langs kysten vår.

One Ocean Week

Nicolas Straube gav en interessant innføring om hai i Norge på Universitetsmuseet.

Foto/ill.:
Ole M. Kvamme, UiB

En helt annen type forskningformidling fikk vi servert på Griegakademiet, der verket Vox Balaenae av George Crumb ble fremført, et verk som er en kunstnerisk respons på de første lydopptakene av knølhval. Disse ble først presentert i 1970 av bioakustiker Roger Payne på albumet Songs of the Humpback Whale, og på Griekakademiet presenterte professor i klaver Torleif Torgersen, masterstudent i cello, Johanna Saaek og fløytist og førstebibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Bergen, Daniel Henry Øvrebø, sin versjon av verket i et fullsatt undervisningsrom.

One Ocean Week

Mange fant veien til Griegakademiet for fremførelsen av verket Vox Balaenae.

Foto/ill.:
Ole M. Kvamme, UiB

Også arenaer som Statsraaden Bar & Reception og Litteraturhuset i Bergen ble brukt som mer uformelle arenaer for forskningsformidling denne uken, på en serie arrangementer om alt fra sjømat og bærekraftig matproduksjon til forholdet mellom havet og pandemiberedskap.

På Litteraturhuset torsdag kveld fikk de fremmøtte et viktig og engasjerende innblikk fra et knippe unge stemmer fra Arktiske områder. Nivi Rosing (Arctic Youth Network) og Anja Márjá Nystæ Keskitalo (Samerådet) delte sin kunnskap og sine perspektiver på hvordan urbefolkninger i Arktis opplever klimaendringene - og hvordan endringene påvirker lokalmiljøer, dagligliv og kulturen i nord. Samtalen ble moderert av Julia Morales-Aguirre (Arctic Frontiers), og ble arrangert av professor Kerim Hestnes Nisancioglu (UiB og Bjerknessenteret), leder for forskningsprosjektet ClimateNarratives.

One Ocean Week

Unge stemmer fra arktiske områder gav viktige perspektiver på konsekvenser av klimaendringene.

Foto/ill.:
Ole M. Kvamme, UiB

Selv om årets havuke akkurat er avsluttet, forteller Øyvind Fiksen at han allerede ser frem til å være med å videreutvikle One Ocean Week i tiden som kommer. 

- One Ocean Week og Havbyen Bergen kommer til å fortsette gjennom hele FNs havtiår frem til 2030 - så vi skal utvikle konseptet videre år for år. Det er et arrangement der det er fritt frem å utvikle arrangement og aktiviteter, så jeg oppfordrer alle til å starte planleggingen for neste år og videre fremover med det samme. Vi må lære oss å samtale om viktige havtema på tvers av sektorer, institusjoner og fagfelt, og det er hovedformålet med One Ocean Week - bruk den muligheten, oppfordrer den marine dekanen.