Hjem
Aktuelt
Psykologi

Mobbing på jobben skader helsen

For mange gir jobben mening i hverdagen. For noen fører jobben til dårlig helse.

Mobbing gir en ekstrem form for sosialt stress som kan gi dramatiske...
Mobbing gir en ekstrem form for sosialt stress som kan gi dramatiske helsekonsekvenser, viser ny doktorgrad.
Foto/ill.:
ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox.com

Mellom fem og tretti prosent av arbeidstakere oppgir å ha blitt utsatt for mobbing på arbeidsplassen.

Mobbing i arbeidslivet har ofte store konsekvenser for dem det rammer. Det er forsket mye på sammenhengen mellom mobbing og alvorlige helseplager. Folk som har blitt utsatt for mobbing, trenger ofte medisinsk eller psykologisk hjelp i etterkant. For å kunne gi den riktige hjelpen, er man derfor avhengig av å forstå prosessen disse menneskene går gjennom.

Tina Løkke Vie disputerer i disse dager med en avhandling som tar for seg hvorfor mobbingen på arbeidsplassen har slike skadevirkninger.

Les mer om alle de nye doktorgradene ved UiB her.

- Mobbing gir en ekstrem form for sosialt stress som kan gi dramatiske helsekonsekvenser. Jobben betyr så mye for oss, så når det ikke fungerer, kan det føre til tap av identitet og sosialt nettverk, isolasjon og manglende mestringsopplevelse. Jeg ønsket å se på dette i et helseperspektiv, forklarer Vie.

Hva er mobbing?

Mobbing defineres som «å bli utsatt for negative handlinger frekvent over en vedvarende periode.» For eksempel en gang i uken i seks måneder. Det er typisk for situasjonen at den som blir mobbet er underlegen og ute av stand til å forsvare seg i situasjonen. Eksempler på mobbing kan være plaging, utfrysing, usynliggjøring og sårende fleiping. Det er forskjell på mobbing og enkeltstående konflikter.

- Vi ser i undersøkelsene at det er viktig å ta hensyn til tankemessige og følelsesmessige faktorer for å forklare forholdet mellom mobbing og helseplager, sier Vie.

Hun har blant annet sett på om det å se på seg selv som offer er med på å forsterke de negative helseeffektene. Resultatene viser at det kan ha en betydning hvorvidt du ser på deg selv som mobbeoffer. Dette gjelder likevel ikke hvis graden av mobbing er svært sterk. Da vil man uansett få store helseplager.

Også sammenhengen mellom mobbing og muskel- og skjelettplager har blitt undersøkt. Funnene viser at mobbeofre opplever betydelig flere negative følelser enn det som er vanlig. Både reduksjonen av positive og økningen av negative følelser, kan bidra til å forklare denne sammenhengen hos folk som blir mobbet.

Truer behov

Tidligere studier viser sammenheng mellom mobbing og angst, depresjon, stressreaksjoner, lavt selvbilde, utslitthet, søvnproblemer og symptomer på posttraumatisk stresslidelse. Men hvorfor får mobbing så store konsekvenser?

- Mobbing truer grunnleggende menneskelige behov som alle har. For eksempel har vi alle et behov for kontroll. Vi trenger å føle sikkerhet og tilhørighet og ha tro på oss selv og en meningsfull eksistens. Man har også et traumeperspektiv. Mobbing kan true våre antagelser om at verden er en god plass og at folk vil oss godt, forteller Vie.

Forskeren har et klart svar på spørsmålet om hvem som har ansvaret for å unngå mobbing.

- Alle har et ansvar for å behandle folk på en god måte, men lederne har selvsagt en ekstra forpliktelse. Det er viktig å ha en policy på mobbing på arbeidsplassen, og selvsagt gi beskjed tidlig dersom man ser at folk blir mobbet.