Hjem
Aktuelt
UNIVERSITETSSTYRET

Foreslår mer fag og mindre fest

Fremtiden til fadderuken skal opp til vurdering i universitetsstyret 14. februar.

Fadderuken er svært populær blant studentene.
Fadderuken er svært populær blant studentene.

Klager på uro i forbindelse med fadderuken har fått mye oppmerksomhet i media de siste årene. Universitetsstyret har hatt ordningen ute til høring ved fakultetene og Studentparlamentet i løpet av høsten. Fadderukens fremtid skal behandles i universitetsstyret 14. februar.

Etter høringsrunden foreslår universitetsledelsen at Fadderuken fremdeles skal koordineres sentralt ved UiB. Men ledelsen ønsker at det arbeides mer for å knytte uken til mer faglige arrangementer, bedre opplæring av fadderne og innsats for å begrense alkoholbruken under uken.

Fadderuken ved Universitetet i Bergen har eksistert siden slutten av 1980-tallet. Målet er å bidra til et tidlig sosialt nettverk for nye studenter. På tross av stor tilfredshet blant studentene, har klager fra publikum på studentenes festing vært en utfordring.

I 2011 satt UiB av 500 000 kroner til arrangementer med faglig, sportslig eller kulturelt innhold, for å dreie uken over til en sterkere faglig profil. Studentene og fadderansvarlige har gitt gode tilbakemeldinger på dette tiltaket. Likevel har mediene viet stor oppmerksomhet til uro og fest i sin dekning av studiestarten de siste årene.

Fadderuken var senest oppe til behandling i universitetsstyret 27. september 2012. De nye forslagene skal nå opp til vedtak i universitetsstyremøtet 14. februar sammen med disse sakene.