Hjem
Aktuelt
News

Internasjonale studenter kan bli UiB-ambassadører

På den måten ønsker UiB å rekruttere enda flere. 6. og 7.mars åpner H.K.H. Kronprins Haakon internasjonaliseringskonferansen.

Forelesning i auditoriet Egget
Bildet er tatt januar 2012 i Egget på Studentsenteret ifm internasjonalt studentmottak.
Foto/ill.:
Paul Sigve Amundsen

Hovedinnhold

Hvordan kan internasjonalisering bidra til økt kvalitet i norsk utdanning? Dette er tema for internasjonaliseringskonferansen den 6. og 7. mars hvor UiB er vertskap. Konferansen er et samarbeid mellom universitetet, SIU, og de andre store utdanningsinstitusjonene i Bergen. UiB-professor og viserektor for internasjonale relasjoner, Astri Andresen, er blant foredragsholderne. Hun skal snakke om rekruttering, et område hvor UiB ønsker å ta i bruk nye metoder.

 

-  Det er mange utenlandske studenter som har vært ved UiB. Som ambassadører for UiB i hjemlandet sitt, vil de være en fantastisk ressurs for universitetet, sier Andresen.

Ambassadør-tanken er bare ett av flere forslag fra en komité nedsatt av UiB. Komiteen foreslår flere tiltak som kan knytte sammen forskning og utdanning i rekrutteringen av internasjonale studenter. Til høsten kan forslagene bli en realitet dersom utdanningsutvalget vedtar komiteens forslag.  

Ambassadørprogram

Rekrutteringskomiteen tenker seg et ambassadørprogram hvor internasjonale studenter, men gjerne også studenter som skal på utveksling til utlandet, inviteres til å delta. Programmet skal være knyttet til alumnus-ordningen. UiB Alumni er universitetets offisielle virksomhet for tidligere studenter – alumner.

 - Ambassadørene må settes i stand til å gi god informasjon om UiB som studiested og spesielt om de engelskspråklige studieprogrammene vi har. En konkret plan for hva ambassadørprogrammet skal inneholde må legges når forslaget eventuelt er vedtatt, sier Andresen.

Hvilket insentiv vil disse studentene ha for å være ambassadører?

 - Den viktigste motivasjonen må være at de har opplevd UiB som et godt universitet som de vil beholde tilknytningen til og anbefale andre å studere ved, sier Andresen.

Om dette blir en suksess kan UiB få en enda større økning i antallet internasjonale studenter. Fra 2011 til 2012 økte antallet nye studenter fra utlandet fra 723 til 823 personer.

Hvorfor er det så viktig for UiB å være et internasjonalt universitet?

 - Vi tror det fremmer kvaliteten å ha internasjonale studenter og forskere, blant annet fordi de tar med seg andre læringstradisjoner, annen kunnskap og andre ideer. Vi blir konfrontert med andre verdier og andre måter å tenke på. Dette er viktig for den faglige utviklingen av universitetet, sier Andresen.

UiB har stor konkurranse i andre anerkjente internasjonale universitet.  På hvilke områder har UiB et konkurransefortrinn?

-Norge har ikke studieavgifter. Det er en fordel som alle de norske institusjonene har. Jeg tror også studentene opplever demokratiet ved norske institusjoner som en god ting. Det viktigste er likevel å ha attraktive programmer på engelsk. Det er på kvalitet vi må utvikle oss, og kvalitet vi må gjøre kjent. Det kan blant annet ambassadørene hjelpe oss med, sier Andresen.