Hjem
Aktuelt
Språkforskning

Prestisjestipend til språkforskning

UiB-forsker Johanna Barddal får 11 millioner kroner fra Det europeiske forskningsrådet for å undersøke de indo-europeiske språkenes historie.

Forskningen til Johanna Barddal startet på det islandske språket, men skal nå...
Forskningen til Johanna Barddal startet på det islandske språket, men skal nå ta for seg hele den indo-europeiske språkfamilien.
Foto/ill.:
Max Naylor, Wikimedia Commons

Hovedinnhold

Det europeiske forskningsrådet (ERC) deler ut flere typer stipend. Blant disse er ERC starting grants, som skal støtte kommende forskningsledere som har potensiale til å skape fremragende forskningsteam i Europa.

Johanna Barddal, forsker på Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske fag, fikk nylig beskjed om at hun får et ERC starting grant på 1,5 millioner euro (rundt 11 millioner kroner) for sin språkforskning.

Kan utvide prosjektet

Barddal forsker på hvordan de kasus og argumentstruktur har utviklet seg i den indoeuropeiske språkfamilien.

– Med finansieringen fra ERC blir det faktisk mulig å gjennomføre en undersøkelse på alle de elleve indoeuropeiske grenene av språket. Uten denne støtten måtte vi nøyd oss med seks grener, sier Barddal.

Første del av det komparative prosjektet gikk fra 2008 til 2012, og var finansiert av Bergen forskningsstiftelse. Den andre delen har allerede fått støtte fra Norges forskningsråd, og nå kommer ERC-stipendet i tillegg.

Viser evolusjonen

I forskningen arbeider Johanna Barddal med historisk syntaks, nærmere bestemt utviklingen av kasus og argumentstruktur. Hun begynte arbeidet sitt på det islandske språket, og utvidet deretter til alle germanske språk. Nå ser hun på utviklingen i hele den indoeuropeiske språkfamilien.

– De eldre indo-europeiske språkene er ikke alle like gamle, så med komparativ forskning bør det være mulig å vise historiske baner, og den eventuelle evolusjonen til strukturene vi arbeider med, sier hun.

Fenomenet forskningen konsentrerer seg om er finnes i alle de eldre indo-europeiske språkene, men det finnes i overflod i det norrøne språket og på moderne islandsk, ifølge Barddal:

– Ikke-kanoniske kasus og argumentstrukturer er mønster hvor verb forekommer for eksempel med subjektskasus som ikke står i nominativ,. Mønsteret kan også finnes igjen på tysk, i konstruksjoner som "mir ist kalt".

Gir 25 prosent ekstra

Dette er den tredje ERC starting grant som kommer til UiB, og den kommer like etter tildelingen av en sjette advanced grant til forskningsmiljøer ved universitetet.

– Jeg vil gjerne gratulere Johanna Barddal med tildelingen av en svært  prestisjefylt Starting Grant fra ERC, sier rektor Sigmund Grønmo.

– Å vinne fram i den svært sterke konkurransen om disse midlene er et uttrykk for høy kvalitet. Dette er meget verdifullt for hele universitetet, og vi plusser på ERC-midlene med 25 prosent i tillegg fra universitetsbudsjettet, som et uttrykk for vår prioritering av kvalitet, sier rektor, som også ønsker Barddal lykke til med hennes videre forskning.