Hjem
Aktuelt
Bergen Museum

Ny museumsdirektør med visjoner

- Museet i Bergen har et sjeldent stort potensial, sier Christoffer Schander, som midt oppe i Museumsprosjektet 2014 tar fatt på direktørjobben ved Bergen Museum.

Hovedinnhold

Den nye direktøren ved Bergen Museum tiltrer stillingen på et spesielt viktig tidspunkt for museet. Til På Høyden sier Christoffer Schander, professor ved Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen, at han ser spesielt fram til moderniseringsfasen de nå er inne i.

- Jeg ser det som en veldig interessant utfordring å få være med på å bygge opp det ”nye” Bergen Museum i forbindelse med Museumsprosjektet 2014.

Museumsprosjektet har omfattende målsetninger om å kunne tilby et moderne museum med skiftende utstillinger, alternative visningsformer i nye arealer og forbedret tilrettelegging for forskning. I Universitetet i Bergens visjon uttrykkes et ønske om å ”ta i bruk museets samlinger på nye måter og å tilby forskningsformidling i nye former.”

- Det innebærer fantastiske muligheter for å igjen gi Bergen Museum den sentrale rollen det en gang hadde, sier Schander.

Museumsgjenstander i sentrum

Men Schander påpeker at moderniseringen ikke skal skje til enhver pris. Det er viktig å ta vare på det som gjør et museum til et museum, mener han.

- Vi må ha en klar forankring i historien. Jeg ser gjerne for meg et museum der gjenstandene står i sentrum. Vi vil ikke bli for opptatte av teknologi, for det er forskjell på et museum og et dataspill.

Den påtroppende direktøren er også opptatt av å formidle forskning på nye måter. Det bør ikke bare snakkes om forskningsbasert undervisning, men også forskningsbaserte utstillinger, mener han. Slik kan man få vist fram den forskningsaktiviteten som foregår ved museet og universitetet.

- Museet og utstillingene der kan være et vindu inn til forskningen.

Tre hovedoppgaver

Museet skal ikke bare være en attraksjon for turister og nysgjerrige bergensere. De andre aktivitetene ved museet må også vernes om, og selv om markedsføring er viktig må ikke publikumsutstillingene gå utover forskningsarbeidet.

- Ingen museum fungerer bra uten god forskning. Utstillingene må ikke gå på bekostning av den langsiktige samlingsverdien, sier Schander.

Professoren er for øyeblikket utenlands, på forskningstermin i USA. Han kan ikke gi noen bestemt dato for når han tiltrer stillingen, men håper å komme i gang så fort terminen er over i august. Når han tar over har Bergen Museum ifølge Schander tre hovedoppgaver – forskning, formidling og samlingsansvar. Den nye direktøren gleder seg til de utfordringer ansvaret medfører.

- Jeg ser fram til å markedsføre Bergen Museum som den fantastiske institusjonen det er. Å forsøke å bedre økonomien, og slik skape større muligheter for god forskning og formidling, blir også en svært viktig del av mitt fremtidige arbeid.