Hjem
Aktuelt
22. JULI

Legger til rette for terrorofre

UiB vil tilrettelegge studietilbudet og eksamen for studenter i forbindelse med den forestående rettssaken etter terrorhandlingene 22. juli 2011.

Den blå steinen fungerte som ein stad der bergensarane sorg og medkjensle...
Den blå steinen fungerte som ein stad der bergensarane sorg og medkjensle etter 22. juli.
Foto/ill.:
Walter Wehus

Hovedinnhold

I et skriv tidligere denne måneden bad Kunnskapsdepartementet universiteter og høyskoler om å hjelpe studenter som er rammet eller berørt av terrorhandlingene i juli i fjor.

Studieadministrativ avdeling ved UiB følger dette opp ved å sende et brev til alle fakultetene om hvordan universitetet følger opp saken, der det heter at man slutter seg til oppfordringen fra Kunnskapsdepartementet «når det gjelder å utvise smidighet i forbindelse med eksamensavvikling, og at det arbeides for å finne gode løsninger for studenter som sliter med studieprogresjonen som følge av hendelsene den 22. juli og den forestående rettsaken».

– Vi vet at tiden etter 22. juli har vært tung for flere av våre studenter. Med den forestående rettsaken er det en fare for at den vil rippe opp i hendelsene og at dette vil påvirke en del av våre studenter i en viktig semesterinnspurt. Derfor går vi nå ut med informasjon til alle våre studenter om hvor de kan henvende seg om de sliter i studiene, eller ønsker noen å snakke med, i en vanskelig tid, sier Kuvvet Atakan, UiBs viserektor for utdanning.

Det legges også ut en melding på Mi Side til alle studentene, der man informerer om at studenter som sliter i studiene på grunn av terrorhandlingene kan henvende seg til fakultetene sine.

UiB vil også påpeke at Studentsamskipnaden i Bergen (SIB) har satt i gang flere tiltak for å hjelpe studenter som skulle trenge særskilt hjelp og støtte. Under vignetten «Trenger du noen å snakke med?» tilbyr SIB ulike samtaletilbud med lenker videre til ulike hjelpetilbud fra Senter for krisepsykologi, Bergen kommune og andre instanser.