Hjem
Aktuelt

Over 100 klimamillioner til Bergen

Forskningsrådet har delt ut 160 millioner kroner til klimaforskning. Ni av 13 prosjekter gikk til Bergen.

Dette viser at vi har de beste ideene, de beste folkene og de mest spennende...
Dette viser at vi har de beste ideene, de beste folkene og de mest spennende prosjektene, sier direktør Eystein Jansen ved Bjerknessenteret for klimaforskning.
Foto/ill.:
Uni Research

Hovedinnhold

- Dette betyr veldig mye for oss. Mange av prosjektene vi har hatt, vil gå ut i løpet av året, og det var viktig å få inn nye prosjekter. Dette viser at vi har de beste ideene, de beste folkene og de mest spennende prosjektene, sier direktør Eystein Jansen ved Bjerknessenteret for klimaforskning.

Seks av de ni prosjektene går til Universitetet i Bergen, tre av dem til Uni Research.

Alle ni er ledet av forskere som er tilknyttet Bjerknessenteret, der både UiB og Uni Research er partnere. I noen av prosjektene er også de andre partnere i Bjerknessenteret, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet med.

 - Dette var en utlysning som var rett i vår gate, vi hadde håpet at vi skulle få mer enn halvparten. Når vi nå får mer enn to tredjedeler, er det en overoppfylling av målet vi hadde satt oss. Det synes jeg er veldig bra, sier Eystein Jansen.

Han anslår at to tredjedeler av de 160 millioner kronene som er tildelt, går til prosjekter med hovedsete i Bergen.

 - Mye av det vi nå skal drive med, er marin forskning. Det befester Bergen som marin hovedstad, sier Jansen.

Det største prosjektet er en videreutvikling av arbeidet med den nasjonale klimamodellen.

- Dette prosjektet er verdt 50 millioner kroner alene, der vi får halvparten. Det er et stort nasjonalt prosjekt som ledes fra Bjerknessenteret. Ellers vil det være mye fokus på å forstå klimaendringene i havet og endringer i isen i Arktis. Vi har også et prosjekt på Antarktis. Nøkkelspørsmålet er å forstå hvordan havet påvirker klimaendringene.

Jansen understreker at dette er viktig forskning.

- Den globale temperaturen har hatt en tendens til å flate ut de siste årene. Det skyldes endringer i havet. Det kommer mer varme, men havstrømmene slipper den ned i dypet. Gjennom forskningen vi nå skal utføre vil vi få mer kunnskap om hvordan havet virker, sier Jansen.