Hjem
Aktuelt

Publiserer mest

Geografene ved Universitetet i Bergen publiserer mer enn geografene andre steder i landet.

Hovedinnhold

I en internasjonal evaluering har seks nordiske geografer gransket norsk geografiforskning mellom 2004 og 2008 på bestilling fra Norges forskningsråd. UiBs nyhetsavis På Høyden skriver at Institutt for geografi ved UiB publiserer flest artikler per forsker. 

Bevisst strategi

Evalueringspanelet har først og fremst vurdert kvaliteten på norsk samfunnsgeografisk forskning mellom 2004 og 2008. Universitetet i Bergen og NTNU er de eneste i landet som har rene institutter for geografi. Ved universitetene i Oslo, Ås, Tromsø og Agder deler geografene institutt med andre.

Instituttleder Svein Olaf Dahl er svært fornøyd med resultatene.

– Dette er resultatet av en bevisst strategi som instituttet har hatt de siste ti til tolv årene, sier han til På Høyden. Han forteller at instituttet har fokusert på å øke artikkelproduksjonen, og da spesielt i nivå 2-tidsskrift, hvor UiB kom spesielt godt ut.

Tradisjonsbundet

I evalueringen kommer det frem at institutt for geografi ved UiB er tradisjonsbundet, og panelet går så langt som til å kalle det «old school». Instituttleder Dahl slutter seg ikke nødvendigvis til dette synet, og forteller til På Høyden at instituttet er tradisjonelt i den forstand at de dekker hele spennet fra ren naturgeografi til ren samfunnsgeografi i undervisningen.

– Dette gjør at vi står godt rustet til å møte fremtidens utfordringer, for eksempel samfunnsmessige tilpasninger i klimaspørsmålet, sier Dahl.