Hjem

Aktuelt

Semesterstart

- Bli krevende studenter

Talerne hadde et samlet budskap til studentene ved åpningen av det akademiske året på Muséplass: Still spørsmål, vær kritiske, og skap uro.

– Jeg håper dere blir krevende studenter. Bruk kunnskapen deres til å stille spørsmål ved vedtatte sannheter, utfordre professorer og forelesere, delta i samfunnsdebatten, vær med på å forme samfunnet dere er en del av.

Det sa stortingsrepresentant Audun Lysbakken, som var gjestetaler på åpningen av det akademiske året tirsdag 14. august.

– Krev svar. Krev å bli hørt. Krev forandring når hverdagen er urettferdig. Delta i studentforeninger, fagutvalg, i studentpolitikken eller i internasjonalt arbeid. Det er ikke bare i auditoriet eller på lesesalen dere skal lære de neste årene, fortsatte Lysbakken.

Mengdene av nye og gamle studenter som hadde møtt opp på Muséplass ble oppfordret av alle talerne til å la sin stemme bli hørt.

Se bilder fra åpningsseremonien på Flickr.

– Bli en uro

Ordfører i Bergen, Trude Drevland, oppfordret studentene til å rokke ved vedtatte sannheter, og hjelpe andre å se verden fra andre vinkler.

– Det mest spennende er om dere blir en uro, ikke bare innenfor de lukkede akademiske murene, men i byen og landet, sa Drevland.

Hun skrøt også av Bergens unike tilbud blant museer og kulturinstitusjoner, før hun priste Universitetet i Bergens rolle i samfunnet:

– Det er et stort privilegium for en kommune å ha en institusjon som UiB - en institusjon som er en viktig åndelig ballast og som er kunnskaps- og innsiktsprodusent nasjonalt og internasjonalt, sa ordfører Trude Drevland i sin tale

– Våg å stille spørsmål

Også rektor Sigmund Grønmo oppfordret i sin tale studentene til å se på faget og kunnskapen med kritiske blikk.

– Dere skal våge å stille spørsmål ved etablerte sannheter. Ved universitetet vil dere ikke bare få oversikt over den kunnskapen som allerede finnes, men også innsikt i de verktøyene som trengs for å utvikle ny kunnskap, stille alternative spørsmål og finne andre svar, sa Grønmo.

Rektor hadde også en formaning til de nye studentene:

– Vær åpne for at utdanningen vil endre dere – at dere vil utvikle enda dristigere framtidsplaner, med enda større ambisjoner og enda høyere mål, sa han.

– Gjør opprør

Anita Tøien Johansen, leder for Studentparlamentet på UiB, la vekt på at morgendagens ledere og arbeidstakere trenger de tradisjonelle universitetsegenskapene: Evne til kritisk tenkning, til å tilegne seg ny kunnskap, og til refleksjon.

– I tillegg til dette, har vi som studenter også en viktig rolle i demokratiet selv. Vi skal være kritiske. Vi skal være nytenkende og vi skal gjøre opprør om vi ser at fremtiden utvikler seg i en retning vi ikke ønsker å leve i. For det er nettopp vi som skal leve i den verden som bygges i dag. Denne oppgaven må vi ta alvorlig, sa hun.