Hjem
Aktuelt
Fra ledelsen

Universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken tilsatt i ny åremålsperiode

Styret ved Universitetet i Bergen har tilsatt Kari Tove Elvbakken som universitetsdirektør for en ny åremålsperiode, fram til 28. februar 2019. Hun har vært universitetsdirektør ved UiB siden 1. mars 2007.

Kari Tove Elvbakken
Kari Tove Elvbakken sluttet som universitetsdirektør 1. april 2014.
Foto/ill.:
Walter Wehus

Hovedinnhold

Rektor og styreleder Sigmund Grønmo sier at universitetsstyret har tilsatt en godt kvalifisert universitetsdirektør. Stillingen har vært utlyst, og søkerne er blitt grundig vurdert. Elvbakken viste seg å være den klart beste kandidaten, sier Grønmo.

Universitetsdirektøren leder den administrative virksomheten ved universitetet og er sekretær for universitetsstyret. Grønmo sier han har et utmerket samarbeid med Elvbakken.

- UiB har en svært god universitetsdirektør, og jeg er glad for at hun fortsetter. På vegne av hele universitetet ønsker jeg henne lykke til med arbeidet i de kommende årene.

Kari Tove Elvbakken er 57 år. Hun har hovedfag i ernæringsvitenskap og doktorgrad i administrasjon og organisasjonsvitenskap. Hun har bred erfaring fra ledelse av kunnskapsinstitusjoner, blant annet som leder av Rokkansenteret før hun ble universitetsdirektør.

Kontaktpersoner:  

  • Rektor Sigmund Grønmo, tlf 957 70068
  • Universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken, tlf. 951 17150