Hjem
Aktuelt
Samarbeidsavtale

Signerte for godt samarbeid

Utveksling av forskere og videre utvikling av klimaekspertise i utviklingsland, er noe av det den nye samarbeidsavtalen mellom Bjerknessenteret og den amerikanske forskningsbastionen NCAR betyr.

Høgtideleg signering: Greg Holland ved NCAR og Eystein Jansen formaliserte...
Høgtideleg signering: Greg Holland ved NCAR og Eystein Jansen formaliserte det nye samarbeidet onsdag.
Foto/ill.:
Gudrun Sylte

Hovedinnhold

Onsdag 5. September signerte Bjerknessenteret  og NCAR, det amerikanske National Centre for Atmospheric Research en samarbeidsavtale om utveksling av forskning og utdanning.

– NCAR er kanskje det fremste fagmiljøet i klimamodellering og klimadynamikk. Deres modellsystemer brukes over hele verden. I den norske jordsystemmodellen som blir brukt i neste IPCC-rapport er vesentlige komponenter utviklet ved NCAR. Vi bruker også deres system for nedskalering av klimasimuleringer på regional og lokal skala, sier Eystein Jansen, direktør ved Bjerknessenteret.

Bjerknessenteret har allerede et prosjektsamarbeid med NCAR i et større prosjekt i India. Jansen ser det som en milepæl at samarbeidet som har utviklet seg med NCAR de siste årene nå er formalisert.

– Vi er godt fornøyde med at NCAR ønsker Bjerknessenteret som partner, og ser fram til et tett og godt samarbeid. Ikke minst betyr dette muligheter for faglig utvikling som våre yngre forskere kan oppn ved utveksling med miljøet i NCAR, sier Jansen.

– NCAR ser fram til dette partnerskapet der vi kan forsterke samarbeidet innen klimaforskning og projeksjoner på regional skala, og støtte utvikling av regional klimaekspertise og kapasitet i utviklingland. Samarbeidet vil være med til å videreutvikle vårt samarbeid på vær og klima på høye breddegrader”, sier Greg Holland, direktør for Earth System Laboratory ved NACR.

Fra Bjerknessenteret er det Michel Mesquita som har vært primus motor i samarbeidet med den amerikanske forskningsbastionen. Han har hatt tett kontakt med NCAR-miljøet de siste årene. 

WRF-modellen, (Weather Research and Forecast –model), som er utviklet og utvikles ved NCAR, blir brukt av klimaforskningsmiljø over hele kloden. Sammen har NCAR og Bjerknessenteret holdt WRF-seminar i Bergen, senest i fjor høst, da hundre forskere var samlet i Vil Vite-senteret for utveksling av siste kunnskap. Bjerknessenteret og NCAR har også holdt kurs i WRF i Bangkok, og skal sammen ha kurs i New Delhi og Hanoi, i løpet av høsten. 

– Det er viktig at samarbeidet vårt nå er formalisert. Samarbeidet gir tyngde i prosjektsøknader og det blir lettere for forskere å reise på utveksling til hverandre. Det er stort at NCAR vil inngå samarbeid med oss, en MOU er ikke noe man inngår med hvem som helst, sier Michel Mesquita.