Hjem
Aktuelt
Rangering

UiB gjør det best

Kunnskapsdepartementet har vurdert utdanning og forskning blant norske universitet, og kommet frem til at Universitetet i Bergen gjør det best.

Hovedinnhold

Tidligere denne måneden lanserte Kunnskapsdepartementet (KD) det såkalte Forskningsbarometeret. Satsingen er en del av Vitenskapsåret 2011, og presenterer 24 indikatorer for norsk forskning og innovasjon.

I anledning lanseringen av dette barometeret, publiserte Kunnskapsdepartementet rapporten ”Er norske universiteter gode nok?” (PDF). I forordet problematiserer departementet de internasjonale universitetsrangeringene, og skriver at toppsjiktet i disse rangeringene gjerne domineres av tunge forskningsuniversitet fra engelskspråklige land. I tillegg vektlegger de gjerne også forskning fremfor utdanning.

KD har blant annet sammenlignet data fra de norske universitetene med hverandre på kriterier som gjelder forskning og utdanning. Konklusjonen lyder som følger:

”En samlet vurdering av utdannings- og forskningsindikatorene kan tyde på at Universitetet i Bergen gjør det best blant de norske universitetene. Samtidig ser vi at UiB når høyest opp av de norske på THE-rankingen [Times Higher Education, journ.anm.] som i større grad enn Shanghai-rangeringen vektlegger utdanningskriterier. Er det tilfeldig?”