Hjem
Aktuelt

Genterapi mot hjernekreft

Ny, lovende genterapi mot hjernekreft skal testes på mennesker for første gang.

 AV: NINA ÅNENSEN, KREFTFORENINGEN

Den vanligste og mest aggressive formen for kreft i hjernen kalles glioblastom. Dette er en av de kreftsykdommene som er aller vanskeligst å behandle og dødeligheten er derfor høy.

- Gjennomsnittlig overlever pasienter som får glioblastom bare i 15 måneder etter diagnosen, sier Hrvoje Miletic, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen.

Mye av årsaken til den lave overlevelsen er at vanlig kreftbehandling som cellegift og stråling fungerer dårlig. Denne behandlingen angriper celler som deler seg raskt slik kreftceller vanligvis gjør.

Mange kreftceller i hjernen deler seg derimot sakte og er derfor lite mottakelige for slik behandling.

- Nye metoder må derfor til for å bedre utsiktene for pasientene våre, sier Miletic.

Les hele saken her.