Hjem
Aktuelt
Kronikk

- Verdiskapning krever økte midler

Konkurransedyktig, kunnskapsintensiv verdiskapning vil kreve omfattende og forpliktende investeringer i forskning og utvikling, mener dekan dag Rune Olsen.

Hovedinnhold

Hvordan man skal sikre fremtidens verdiskapning er en uendelig viktig debatt, som likevel tiltrekker seg lite engasjement, mener dekanen.

I en kronikk publisert i Bergens Tidende 11. januar (papirutgaven) peker han mellom annet på at NIFU STEP karakteriserer statsbudsjettet 2011 som det svakeste budsjettet for forskning på ti år, og at forskerutdanningen ikke blir styrket.

Olsen etterlyser at Norge bruker sitt økonomiske fortrinn på å forberede seg til fremtidige utfordringer. I kronikken etterlyser han:

  • "økning i midler til forskning, utvikling og innovasjon til godt over gjennomsnittet for OECDlandene – både i privat og offentlig sektor" og peker på at OECD-landene i gjennomsnitt bruker rundt 40 prosent mer av BNP på forskning og utvikling.
  • "langsiktig og forutsigbar finansiering av forskning, utvikling og innovasjon. Kortsiktig gevinst er i liten grad mulig innenfor kunnskapsintensiv verdiskapning"
  • "betydelig økning i antall kandidater med forskerutdanning (doktorgrad) – ikke minst innen industri og næringsliv".
  • "tildeling av forskningsmidler til de beste miljøene. Med begrensede midler må vi husholdere fornuftig; forskningsmidler må derfor tildeles etter kvalitet og evne til forskning".
  • "målrettet utbygging av kunnskapsklynger og innovasjonsparker hvor universitet og høyskoler, forskningsinstitutter og næringsliv kan samhandle".
  • "omfattende investeringer i forskningsinfrastruktur. Store deler av universitetenes og instituttenes utstyrspark er enten umoderne eller også utrangert og begrenser i stor grad den forskning som kan utføres. Norges forskningsråd har påvist et formidabelt etterslep i investeringer i utstyr og annen forskningsinfrastruktur".
  • {#1F} og at man bør "opprette forskerlinjer ved videregående skoler i nært samarbeid med forskningsmiljøene ved universiteter, forskningsinstitutter og teknologibedrifter".