Hjem
Aktuelt
Klimaforskning

Økt støtte til klimaforskning

Senter for klimadynamikk og Bjerknessenteret får fem millioner ekstra i statsbudsjettet. Til sammen blir det 47 millioner ekstra klimakroner, varsler Audun Lysbakken.

Det er passende å legge dette fram i Bergen, det er naturlig med det ...
Det er passende å legge dette fram i Bergen, det er naturlig med det klimaforskningsmiljøet vi har her, sa Audun Lysbakken i Foredragssalen på GFI på mandag, her sammen med Bjerknessenterets direktør Eystein Jansen og Sigmund Grønmo, rektor ved Universitetet i Bergen.
Foto/ill.:
Gudrun Sylte

På besøk i Foredragssalen på Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen (UiB) røpte Audun Lysbakken hovedinnholdet i klimasatsningen på forskning i det neste årets statsbudsjett.

For Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret øker de direkte frie midlene fra 20 millioner kroner til 25 millioner kroner. I tillegg vil statsbudsjettet for 2013 inneholde 42 millioner kroner til Forskningsrådet som kommer oppå og styrker dagens bevilgninger og skal gå til nye klimaforskningsprogram. 

- I tillegg til flere prosjekt og en større pott innen klimaforskning hos Forskningsrådet, ønsker vi at dere skal ha frihet til å forske på mer enn det som er låst i pågående prosjekter, sier Audun Lysbakken.  

Utlysningsstopp

Forskningsrådets store klimasatsning NORKLIMA avsluttes i 2013, sammen med andre klimarelaterte program. Når disse avsluttes har de totale midlene for nye klimaforskningsprosjekt gått ned de siste årene. Dette har ført til en utlysningsstopp som gir uheldige opphold i klimaforskningen og uforutsigbarhet i forskningsmiljøene. Både Forskningsrådet og flere forskningsmiljø har derfor uttrykt en bekymring for norsk klimaforskning.  

Samtidig varslet også Forskningsrådet at de vil etablere et nytt stort forskningsprogram for klimaforskning. 

Les mer her. 

Anerkjennelse

- Økningen i direkte støtte er en fin anerkjennelse av Bjerknessenterets posisjon. Den vil gi oss mer fleksibilitet til å ta klimamodellsystemene i bruk for å finne svar på dagsaktuelle klimaspørsmål. Om vi bruker pengene til å skape fleksibilitet i klimamodelleringen vil nytten av Bjerknessenteret for klimapolitikken øke, og jeg tror det er en forventning om en slik bruk av midlene. Det er også gledelig at Forskningsrådets klimasatsning blir styrket etter noen magre år. Det gir oss gode muligheter for spennende prosjekter i det gode samarbeidet mellom de fire partnerne i Bjerknessenteret, sier Eystein Jansen, direktør for Bjerknessenteret.

Tore Furevik, leder for Senter for klimadynamikk, vil i samråd med styret for senteret bruke høsten til å avgjøre hva de  friske midlene skal gå til, men røper allerede nå at han i likhet med Lysbakken ønsker at Bjerknessenteret skal bli en enda mer tydelig leverandør av forskingsbasert kunnskap til norsk klimapolitikk.  

- Denne bevilgningen reflekterer en erkjennelse at at man må gjøre mer i Norge, men er også anerkjennelse av et verdensledende forskningsmiljø, sier rektor ved Universitetet i Bergen, Sigmund Grønmo.