Hjem
Aktuelt

Hedrer Schanders minne

Direktør ved Universitetsmuseet, professor Christoffer Schander, er død, etter kort tids sykdom. Hans entusiasme og innsats var viktig i museumsprosjektet.

Direktør ved Universitetsmuseet Christoffer Schander er død, etter et kort sykeleie.  Han ble bare 51 år gammel.

Christoffer Schander hadde doktorgrad innen marinbiologi fra Universitetet i Gøteborg. Etter å ha arbeidet flere år i forskningsmiljø i Sverige, USA og på Grønland, kom han til Universitetet i Bergen og Institutt for biologi som professor i 2004. Han var frem til 2010 leder for forskningsgruppen Marin biodiversitet. I 2007 var han en av drivkreftene bak etableringen av Senter for geobiologi (SFF).

I august 2011 begynte han i stillingen som direktør ved Universitetsmuseet i Bergen. Som ny direktør hadde han visjoner og tok fatt i arbeidet med videreutviklingen av museet, ikke minst gjennom Museumsprosjektet. Dette fikk han allerede tidlig stor anerkjennelse for, både ved museet og ved universitetet som helhet.

Les rektor Sigmund Grønmos minneord om Museumsdirektør Christoffer Schander (1961 - 2012), fra minnestund i Historisk Kafé den 24. februar 2012.