Hjem
Aktuelt
Museumsprosjektet

Skuffet over manglende støtte

Når penger til universitetsaula uteblir i statsbudsjettet, vil prosjektet bli dyrere enn nødvendig.

Rektor Sigmund Grønmo foran museets sydfløy, som skal huse den nye aulaen. Med den manglende bevilgningen i statsbudsjettet for 2013 vil prosjektet bli dyrere
Rektor Sigmund Grønmo foran museets sydfløy, som skal huse den nye aulaen. Med den manglende bevilgningen i statsbudsjettet for 2013 vil prosjektet bli dyrere.
Foto/ill.:
Paul Sigve Amundsen

Hovedinnhold

– Vi vet at disse pengene kommer før eller siden, men jo lengre tid det går desto dyrere vil prosjektet bli. Det vil også bli mer utfordrende for universitetet å klare seg uten aulaen lenger enn vi ellers måtte gjort, sier rektor Sigmund Grønmo.

Les mer om statsbudsjettet 2013.

Hovedprosjektet må utsettes

Han er skuffet over at forslaget til statsbudsjettet for 2013, som ble lagt frem 8. oktober, ikke inneholder støtte til aulaen som er under planlegging i sørfløyen på Universitetsmuseet.

Dette fører til at Statsbygg sitt hovedprosjekt med aulaen må utsettes, og Grønmo sier tilleggskostnadene med å ta opp igjen arbeidet kan bli store.

Bygningen til Universitetsmuseet, som i dag inneholder De naturhistoriske samlinger, er i ferd med å bli pusset opp og modernisert. Les mer om dette på Museumsprosjektets nettsider.

Fortsatt arbeid på museet

Statsbygg vil imidlertid fortsette forprosjektet for midtfløyen og nordfløyen av museet. Muséhagen vil også bli rustet opp, takket være en bevilgning på ti millioner kroner som kom i september 2011.

Dette innebærer blant annet et nytt gjerde rundt muséet, og en inngangsport i hagens sørlige ende som vil knytte den planlagte aulaen nærmere Studentsenteret.