Hjem
Aktuelt
News

Ny UiB-artikkel i Science

De store biologiske endringene i havet de siste 500 millioner årene kan knyttes til jordens geologiske utvikling. Det kommer fram i UiB-forskning publisert i nyeste nummer av Science.

Hovedinnhold

Amerikanske Science er blant verdens ledende vitenskapelige tidsskrifter, og å få en artikkel publisert i magasinet er ikke alle forunt. Det har likevel stått flere artikler fra UiB-grupper på trykk i høst, og denne uken publiseres en artikkel forfattet av Bjarte Hannisdal ved Institutt for geovitenskap og Senter for geobiologi, om endringer i det biologiske mangfoldet i havet.

- Det er selvsagt en anerkjennelse å få en artikkel på trykk i Science. Det viser at forskningen vekker stor interesse. Samtidig er det viktig for institusjonen, som også blir evaluert på bakgrunn av ting som dette, sier Hannisdal.

Analyserer fossildata

Forskningsarbeidet som presenteres i artikkelen har han jobbet med i et par år, sammen med medforfatter Shanan E. Peters fra University of Wisconsin-Madison. Gjennom arbeidet har de blant annet ønsket å forstå hvordan store miljøendringer har påvirket biosfæren.

Forskerne har sett på fossil biodiversitet i tidsrommet fanerozoikum, som er det geologiske navnet på de siste 500 millioner år, en periode der rikelig med fossiler er oppbevart i sedimentære bergarter. Blant funnene som beskrives er en geologisk kobling mellom marin biodiversitet og det globale svovelkretsløpet knyttet til havvannets kjemi, og at havnivået har påvirket det marine mangfoldet.

Miljøendringer over tid

I arbeidet kombinerte forfatterne store datasett på fossil biodiversitet, den sedimentære lagrekken, globalt havnivå, og havvannets isotopiske sammensetning.

Fossilrekken dokumenterer hvordan det biologiske mangfoldet utviklet seg i jordens fortid, noe som kan hjelpe forskere med å forstå de langsiktige konsekvensene av store miljøendringer i dag.

Artikkelen “Phanerozoic Earth System Evolution and Marine Biodiversity” står på trykk i utgaven av Science publisert 25. November.