Hjem
Aktuelt
Psykologi

Studerer Facebook-avhengighet

Kribler det i fingrene når du ikke har sjekket Facebook på en stund? Om en stund kan ubehaget måles på Bergen Facebook Addiction Scale.

Hovedinnhold

Nettsamfunnet Facebook har over 600 millioner brukere fra hele verden. Disse bruker til sammen 700 milliarder minutter per måned på nettsidene, ifølge Facebooks egne tall. Mange bruker nettsamfunnet for å holde kontakt med venner og familie, for å slå i hjel noen minutter på bussen, eller for ”å drive markedsføring i sosiale media”. Men det er en gruppe som bidrar mer enn andre til at bruksstatistikken øker: ”Facebookavhengighet” er nå et seriøst begrep også for forskere.

Flere studier har de siste årene tatt for seg avhengighet av sosiale medier. Forskere ved Universitetet i Maryland fant nylig at fire av fem studenter i en undersøkelse opplevde betydelig psykisk og fysisk ubehag da de ble tvunget til å koble seg av digital teknologi en hel dag.

Skjermfjern på møter

 – Bruken av Facebook øker veldig raskt. Det gjør at man kan tenke seg at det er en spesifikk avhengighet som går inn under internattavhengighet. Det er mange meninger og synspunkter på dette, men det har ikke blitt gjort noen særlig forskning på det i Norge, sier psykologspesialist og doktor i psykologi Cecilie Schou Andreassen.

Hun leder et nytt forskningsprosjekt ved UiB som rett og slett har fått tittelen ”Facebookavhengighet”. Schou Andreassen, som gjorde doktorgradsarbeidet sitt på arbeidsnarkomani, er både klinisk psykologspesialist og seniorkonsulent i arbeidslivet.

– Spesielt bedrifter ønsker mer kompetanse om facebookvaner, hvilken innvirkning det har og hvordan de skal forholde seg til dette. Mange har kanskje medarbeidere som sitter og får inn notifications og skriver statusoppdateringer under møter, sier hun.

Seks faresignaler

For mange har Facebook blitt en helt hverdagslig del av livet, og det er kanskje like vanskelig å si om man er avhengig av nettstedet som om man er avhengig av for eksempel fjernsynet. I studien brukes det seks grunnleggende kriterier som er vanlig i annen type avhengighetsforskning. Dermed kan du være avhengig om du kjenner deg igjen i noen av disse punktene:

  • Du tenker mye over Facebook, også når du ikke er på nettstedet.
  • Du har forsøkt å kutte ned bruken uten å lykkes.
  • Du opplever ubehagelige følelser om du blir forhindret i å bruke det.
  • Bruken har hatt negativ innvirkning på jobb eller studier.
  • Du bruker det for å glemme personlige problemer.
  • Du føler en trang til å bruke Facebook mer og mer.

Facebookavhengigheten er dermed ikke så annerledes fra avhengighet av rus og kjemiske substanser, som opererer med lignende kriterier.

Flere kvinner enn menn

Forskerne har noen hypoteser om hvorfor noen utvikler facebookavhengighet.

– Vi tenker at det forekommer hyppigere hos yngre fremfor eldre, og at personer som bekymrer seg en del og er preget av angst og usikkerhet bruker Facebook hvor de synes det er lettere å ha kontakt med andre, sier Schou Andreassen.

Personer som er svært ordentlige, pliktoppfyllende og prestasjonsdrevne står mindre i fare for å utvikle facebookavhengighet, for de prioriterer andre ting enn tid på sosiale medier, ifølge Schou Andreassen. Arbeidsnarkomane sitter for eksempel mye foran datamaskinen, men bruker Facebook av en litt annen grunn: Det er gjerne en måte å være sosial på så en slipper å bruke verdifull tid som kunne blitt brukt på arbeid, til å treffe andre.

– Vi tenker at kvinner er mer disponert for å bli avhengige av Facebook, siden denne avhengigheten har et sosialt aspekt. Menn er overrepresentert når det gjelder avhengighet av pengespill og lignende, mens kvinner er overrepresentert på for eksempel teksmeldings- og mobilavhengighet, sier Schou Andreassen.

Bergensskalaen

En del av prosjektet går ut på å studere de testtekniske aspektene ved Bergen Facebook Addiction Scale, som er et nytt instrument for å måle facebookavhengighet. Den favner om de seks grunnleggende elementene som man mener er til stede i enhver avhengighetstilstand.

Deretter skal forskerne studere potensielle årsaks- og utfallsfaktorer i en norsk kontekst, med særlig fokus på Facebook og arbeidsliv.

I forundersøkelsen, som ble gjennomført i januar, deltok 423 studenter fra tre ulike studiesteder. Gjennomsnittsalderen var 22 år.

Prosjektet blir ledet av Cecilie Schou Andreassen, sammen med professor Ståle Pallesen fra Det psykologiske fakultet. Over tid skal det også bygges opp et miljø rundt avhengighetsforskning som skal forske både på ikkekjemisk og kjemisk avhengighet.