Hjem
Aktuelt
Valg 2013

Klart for valg ved UiB

Våren 2013 skal det velges ny rektor og ledelse ved universitetet. Her er alt du trenger å vite om valget.

Våren 2013 skal det velges ny rektor og prorektor, nye medlemmer av universitetsstyret, og ledelse på fakultets- og instituttnivå.
Våren 2013 skal det velges ny rektor og prorektor, nye medlemmer av universitetsstyret, og ledelse på fakultets- og instituttnivå.
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Det er rektorvalg ved Universitetet i Bergen hvert fjerde år. Torsdag 29. november avgjorde universitetsstyret tidspunkt og omstendigheter for valgene ved UiB våren 2013. Rektor Sigmund Grønmo har vært rektor i to fireårsperioder, og kan dermed ikke velges på nytt. Du får mer informasjon på UiBs valgsider.

Når er det rektorvalg?
Valget holdes elektronisk i uken 18. til 24. april, og resultatet kunngjøres etter at det sentrale valgstyret har holdt møte den 24. april.

Hvem kan stille til valg?
Både universitetets ansatte og eksterne kandidater er valgbare til rektor. De behøver heller ikke være professorer; Det eneste kravet er at forslaget på rektor og prorektor fremmes samtidig og innen 27. februar, og at forslaget har fått fem underskrifter fra stemmeberettigede ved universitetet.

Hvem kan stemme i valget?
Man må være ansatt ved UiB før 1. mars valgåret, og stå i manntallet. Studenter som er registrert ved UiB har stemmerett om de har betalt semesteravgift innen registreringsdatoen for vårsemesteret i valgåret. De som er ansatt for mindre enn ett år har ikke stemmerett, om ikke vedkommende har vært ansatt lenger enn det når valget holdes.

Teller alle stemmer like mye?
Stemmene til ansatte i undervisnings- og forskerstillinger vektes 59 prosent; ansatte i tekniske og administrative stillinger vektes 16 prosent; studentstemmer vektes 25 prosent. Disse brøkene tar utgangspunkt i Universitets- og høyskoleloven.

Når er det valg til universitetsstyret?
En måned etter rektorvalget, 21. til 28. mai. Fristen for å foreslå kandidater er satt til 30. april.

Hvem sitter i universitetsstyret?
Styret består av rektor; to representanter for fast ansatte i undervisnings- og forskerstilling; en representant for midlertidig ansatte i undervisning og forskerstilling; to representanter for studentene; én representant for teknisk og administrativt ansatte; fire eksterne representanter.

Hvem skal opp til valg våren 2013?
Det skal velges tre representanter for de fast og midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling, og en for de teknisk og administrativt ansatte. Det skal også velges to representanter for studentene. De eksterne oppnevnes for fire år. De faste vitenskapelige og teknisk-administrative velges for fire år, midlertidig vitenskapelig ansatte og studenter for ett år. Kunnskapsdepartementet oppnevner i tillegg fire eksterne.

Er det valg på andre nivå i universitetet?
Det er fire andre valg denne våren:

  • Fakultetene skal velge nye dekaner (Fire av fakultetene har valgt dekan, mens Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet og Det medisinsk-odontologiske fakultet har ansatte dekaner).
  • Alle fakultetene skal velge fakultetsstyrer.
  • Instituttledere skal velges på Det samfunnsvitenskapelige fakultet (de andre fakultetene har ansatte instituttledere; Det juridiske fakultet har ikke institutt).
  • Valg til instituttrådene.