Hjem
Aktuelt

Milliongave til geovitenskap

Institutt for geovitenskap får tilgang på nytt forskningsutstyr til 12 millioner kroner gjennom Statoil.

Rolf Birger Pedersen og Siv Hjort Dundas tidfester nesten hva som helst i...
Rolf Birger Pedersen og Siv Hjort Dundas tidfester nesten hva som helst i massespektrometeret.
Foto/ill.:
Ida Bergstrøm

I 2002 fikk UiB fikk penger fra Forskningsrådet for å kjøpe inn utstyr til et geoanalytisk laboratorium for hele universitetet. Institutt for geovitenskap har dermed største geoanalytiske laboratoriekomplekset i Norge.

Levealderen er imidlertid på ti år og i den siste tiden har utgiftene til vedlikehold vært for høye. Redningen er et treårig samarbeid med Statoil.

– Vi kontaktet Statoil i håp om å få til et spleiselag. De så at et slik samarbeid ville kunne være tjenlig for begge parter. De kunne bidra med utstyr, og vi kunne bidra med kompetanse, sier Rolf Birger Pedersen ved Institutt for geovitenskap, til UiBs internavis På Høyden.

Gjensidig avtale

Statoil bidrar med utstyr for 12 millioner i løpet av de tre neste årene. Avtalen er at utstyret plasseres på UiB. Når Statoil trenger å gjøre analyser, vil de betale kostnadene knyttet til dette.

– Dette er utstyr Statoil gjerne vil at tilgang til, uten at de er storforbrukere av utstyret, sier Pedersen.

– Løyvingene til nytt forskningsutstyr er ofte mye mindre enn behovet. Dette er stort og dyrt utstyr. Skulle Norges forskningsråd ha finansiert utstyret ville dette ha tatt mange år.

Flerbruk

Det geoanalytiske laboratoriet har mange bruksområder. Geovitere undersøker meteoritter og vann fra varme kilder i havet. Ved å undersøke miljøgifter i tenner kan odontologer funne ut hvor mennesker har levd. Biologer har studert torskens ørestein. Medisinere har forsket på hvordan implantat påvirker kroppen.

Ikke minst kan geologer aldersbestemme bergarter på en rask og effektiv måte med massespektrometeret.

­– Å finne alderen på bergarter er avgjørende for geologisk kunnskap. Skal vi ligge i forskningsfronten er det nødvendig at forskere og studenter har tilgang til denne type laboratorium, sier Rolf Birger Pedersen.