Hjem
Aktuelt
Doktorpromosjon

Flere kvinner enn menn tar doktorgraden

Kvinnene utgjorde 53 prosent av fjorårets doktorer ved UiB. – At kvinnene er i flertall tror jeg vil bli en trend fremover, sier rektor Sigmund Grønmo.

Flere kvinner enn menn tok doktorgraden i 2012.
Flere kvinner enn menn tok doktorgraden i 2012.
Foto/ill.:
Thor Brødreskift

25.januar skal høstens 107 doktorer kreeres under en seremoni i Håkonshallen. I likhet med forrige doktorpromosjon vil flertallet av dem som hylles i Håkonshallen være kvinner.

Av de 251 personene som disputerte i fjor, var 134 kvinner og 117 menn. Bare en gang tidligere i UiBs historie, i 2008, har flere kvinner enn menn tatt doktorgraden ved universitetet. I fremtiden vil imidlertid et overtall av kvinnelige doktorander heller bli normen enn unntaket. Det mener Sigmund Grønmo, rektor ved UiB.

– At så mange kvinner tar doktorgraden henger sammen med at kvinneandelen blant studentene har vært stadig økende og nå er godt over 60 prosent. Med tanke på dette tror jeg det vil bli en trend med flere disputerende kvinner enn menn. At vi nå har nådd målet om kjønnsbalanse, er fint, sier Grønmo.

Tok 50 år

Året var 1964 da UiB fikk sin første kvinnelige doktorand. Hun het Flora MacDonald Hartveit og skrev sin avhandling om brystkreft. 30 år senere utgjorde andelen kvinnelige doktorander fremdeles bare en fjerdedel. Det skulle altså ta nesten 50 år før vi fikk kjønnsbalanse mellom doktorgrad-kandidatene.  

Selv om kvinneandelen nå er høy blant de disputerende, er det stor variasjon fra fakultet til fakultet. Mens medisinsk-odontologisk fakultet har langt flere kvinner enn menn, er det omvendt på det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Grønmo sier UiB jobber med å utjevne forskjellene.

– Som en del av det generelle arbeidet med å motivere til større søkning til matematisk-naturvitenskapelige studier legger vi også vekt på å få flere kvinnelige søkere. I den siste tiden har vi sett en positiv utvikling i så måte. Etter hvert vil dette også merkes i form av flere kvinnelige doktorgradskandidater på dette fakultetet, sier han.

Få kvinnelige professorer

Til tross for en overvekt av kvinnelige doktorander har UiB fremdeles en utfordring når det gjelder likestilling høyere opp på den akademiske karrierestigen.  Mens 54 prosent av stipendiatstillingene ved universitetet er besatt av kvinner, utgjør kvinnene under en fjerdedel av professorene.

– Vi har en omfattende handlingsplan for likestilling, med mange tiltak for å øke kvinneandelen, særlig blant professorene. Vi legger spesielt til rette for kvalifiseringsordninger for kvinnelige postdoktorer og førsteamanuenser. Kvinneandelen blant professorene har økt fra rundt 15 prosent for få år siden til rundt 25 prosent nå, sier Grønmo.

Å oppnå full likestilling på professornivå vil imidlertid ta tid.

– Ettersom vi har så mange mannlige professorer, og ettersom vi får så få nye professorer årlig, vil det av strukturelle grunner ta mange år før vi får full kjønnsbalanse blant professorene, sier han.