Hjem
Aktuelt
BERGEN SUMMER RESEARCH SCHOOL 2012

Fortellinger om migrasjon

På Bergen Summer Research School er en rekke av foredragene åpne for alle interesserte. Sommerskolen arrangeres for femte år på rad og finner sted onsdag til fredag denne uken.

Illustrajonsfoto brukt ifm sak om Bergen Summer Research School
MANGE I KØEN: Tross den økonomiske krisen er det fortsatt mange fra mindre utviklede land som ønsker seg et bedre liv og forsøker å komme seg til Europa.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Globalisering har alltid stått sentralt på Bergen Summer Research School (BSRS) og årets sommerskole er intet unntak.

– Vi ønsker å se på emner som grenseoverskridende migrasjonsflyt, problemer knyttet til inn- og utvandring og forholdet innvandrere har til sitt hjemland og sitt liv i eksil. Det vil bli et transnasjonalt blikk på økonomiske, kulturelle, sosiale og politiske sider ved migrasjonsflyt, sier Mette Andersson, professor i sosiologi og faglig ansvarlig på BSRS 2012.

–I likhet med tidligere år vil årets BSRS skape møtepunkter mellom sør og nord og workshopene er forsøkt gjort så tverrfaglige som mulig, sier hun.

Åpne debatter og forelesninger

En annen ting Andersson og hennes team har vært opptatt av å bevare er åpenhet for og dialog med lokalsamfunnet. Derfor blir det avholdt fem hovedforelesninger som er åpne for alle interesserte. I tillegg avholdes det et åpent debattmøte i samarbeid med Bergen kommune og Bergen Næringsråd. Tema for sistnevnte er «Ethnic discrimination in the Norwegian labour market» og finner sted i Grand selskapslokaler på Ole Bulls plass.

Les mer på BSRS sine hjemmesider for info om og tidspunkt for de ulike forelesningene og debattene. Dette er en norsk versjon av en engelsk-språklig tekst fra UiBs magasin Hubro international edition 2012/2013.