Hjem
Aktuelt
SFF

Vil løse schizofrenigåten

Symptomene på schizofreni og bipolare lidelser har vært kjent siden antikken. Likevel er sykdomsårsakene ukjente. Den 19. april åpner et nytt Senter for fremragende forskning (SFF) som skal finne dem.

Se video.

I dag er 40 000 nordmenn rammet av schizofreni og bipolare lidelser. Symptomene har vært kjente siden antikken og man vet at de ofte går i arv. Likevel kjenner man lite til årsaken til lidelsene.

– Per i dag finnes det dessverre ingen klinisk nyttige biologiske markører for schizofreni og bipolare lidelser, professor Vidar Steen ved Klinisk institutt 2, UiB.

Steen er involvert i Norwegian Center for Mental Disorders Research (NORMENT), som er ett av de 13 nye sentrene for fremragende forskning som starter opp i 2013.

Senteret ønsker å finne årsakene bak de alvorlige psykiske sykdommene i lys av biologiske markører. En bedre forståelse av hva som forårsaker lidelsene kan føre til bedre diagnostikk og behandling.

UiB stiller sterkt

NORMENT åpner fredag 19. april ved Oslo universitetssykehus, anført av kunnskapsminister Kristin Halvorsen. UiBs prorektor Berit Rokne, UiO-rektor Ole Petter Ottesen og administrerende direktør Bjørn Erikstein ved Oslo universitetssykehus vil også være tilstede.

Flere forskere fra Universitetet i Bergen er involvert i senteret ved Oslo universitetssykehus, Ullevål.

– Bergensnoden er allerede veldig godt integrert med aktivitetene i Oslo, etter mange års samarbeid, sier Steen.

Sammen med Kenneth Hugdahl og Stephanie Le Hellard fra UiB, skal Steen bidra med kompetanse innenfor translasjonelle studier. De skal jakte på sårbarhetsfaktorer, utvikle relevante dyremodeller for undersøkelse av sykdomsmekanismer og medikamentell behandling. I tillegg inngår hjerneavbilding og studier av hallusinasjoner.

Forventer genetisk innsikt

Steen sier at det finnes enkelte medfødte genetiske faktorer, såkalte kopitallsvariasjoner (CNV), som kan gi betydelig økt risiko for blant annet schizofreni. Disse er imidlertid svært sjeldne. På gruppenivå er det visse forskjeller mellom pasienter og friske personer. Men overlappen er så stor at markørene ikke kan brukes på individnivå.

– I løpet av SFF-perioden forventer vi å bidra med ny kunnskap om både genetiske risikofaktorer, behandling og klinisk forløp, sier Vidar Steen.