Hjem
Aktuelt
Faglig-pedagogisk dag

Gir lærere faglig påfyll

Har du lurt på hva skolelærere gjør på planleggingsdagen? En gang i året er de på faglig-pedagogisk dag på Universitetet i Bergen.

Maren Gramstad Larsen og Bente Nilsen er begge realfagslærere fra U.Phils...
Maren Gramstad Larsen og Bente Nilsen er begge realfagslærere fra U.Phils videregående skole. De har fått med seg foredrag om legemidler, og studerer dagens program videre.
Foto/ill.:
Walter Wehus

Tilsynelatende er alle lærere i Bergen, for ikke å si alle lærere på Vestlandet, samlet på Nygårdshøyden. I et auditorium, skjermet fra snødrevet utenfor, forteller førsteamanuensis Bengt Erik Haug fra Senter for farmasi om hvordan man lager et legemiddel. Et femtitalls lærere følger engasjert med.

Scenen gjentar seg mange titalls ganger i løpet av dagen, med andre tema og andre forelesere. Faglig-pedagogisk dag har blitt en institusjon både for universitetet og for skolene i og rundt Bergen, og arrangeres for tyvende gang i år.

Praktisk kunnskap

– Vi gikk på farmasi-foredraget fordi det har med den praktiske hverdagen i et fagfelt å gjøre. Det er fint å kunne fortelle elevene hva de kan jobbe med om de er interessert i faget, sier Bente Nilsen.

Hun og Maren Gramstad Larsen er begge realfagslærere på U. Pihl videregående skole i Åsane. De har deltatt på Faglig-pedagogisk dag flere ganger tidligere.

– Det er nyttig å få ekstra input. En dag som dette gir en motivasjon for å sette seg inn i nye ting, sier Larsen.

– Og så er det sosialt, å treffe andre lærere og kunne diskutere, sier Nilsen.

"En stolpe"

På en dag som dette, mens skolene er stengt for planleggingsdag, mottar UiB lærere helt fra Kristiansund i nord og Kristiansand i sør. En av skolene som er med hvert år, er Bergen Katedralskole.

– Vi ser på faglig-pedagogisk dag som en av de viktigste dagene for våre lærere. Det er en stolpe, sier rektor Hans Peder Vibe.

– Dagen gir innsikt i ny forskning, og det er viktig når man jobber i skolen. Det gir inspirasjon for faglig arbeid, man får treffe kollegaer på Universitetet i Bergen, og det er veldig nyttig, sier rektoren.

Møtested for universitetet

Men dagen er like viktig for universitetet. Faglig-pedagogisk dag er en av de viktigste arenaene for å møte skoleverket og få bidra til å inspirere og oppdatere de som arbeider i skolen. Universitetet får også mulighet til å gå i dialog med lærerne, og få innspill fra dem.

– Det spesielle er at veldig mye av etterutdanningen er organisert og strukturert, mens denne dagen er et koldtbord hvor det enkelte fagmiljøet på universitetet selv velger hva de vil servere, og de som kommer har stor grad av frihet til å velge tema de har interesse for uten at det ligger føringer eller bindinger bak. Det er en blanding av etterutdanning og forskningsformidling, sier underdirektør Knut Olav Aslaksen på UiBs Senter for etter- og videreutdanning.

Kroppsvask og geometri

I auditorium Q runder førsteamanuensis Bengt Erik Haug av forelesningen sin om legemidler. Han har fortalt om alle årene med forskning og alle milliardene med kroner som går med til å utvikle en enkel pille.

Studentene, eller lærerne om du vil, flokker ut av auditoriet og ned trappene mens de konsulterer dagens program. 80 arrangementer finner sted denne dagen, og det kan være vanskelig å velge.

De to lærerne fra U.Pihls videregående skole skal videre til hvert sitt foredrag, ett om geometriverktøy, og ett med tittelen "Korleis kan det ha seg at me vaskar oss både ofte og omfattande?".

– Av og til går vi på foredrag som er helt utenfor fagfeltet vårt. Noen av dem er jo rent populærvitenskapelige, sier Maren Gramstad Larsen.