Hjem
Aktuelt
Søkertall

Stadig flere vil studere realfag ved UiB

UiB opplever også i år en økning i antallet søkere til realfag. Det er 13 prosent flere søkere i år enn i fjor med realfag som sitt førstevalg.

Stadig flere søker seg til realfagsutdanningen ved Universitetet i Bergen
Stadig flere søker seg til realfagsutdanningen ved Universitetet i Bergen
Foto/ill.:
Paul Sigve Amundsen

Hovedinnhold

Det er spesielt petroleums- og prosessteknologi som har opplevd en stor økning med hele 73 % flere søkere. Dette følger de nasjonale trendene hvor teknologistudier er populære. Også datateknologi og geovitenskap vekker større interesse, med henholdsvis om lag 25 % og 50 % flere søkere enn i fjor.
 
- Det er gledelig at realfagene fortsetter den positive trenden fra år til år. Årets søkervekst medfører at realfagene ved UiB har hatt en økning på hele 58 % siden 2008, sier viserektor for utdanning ved UiB, Kuvvet Atakan.

Flere vil bli lektor

Det har lenge vært et mål å bedre rekrutteringen til lektorutdanningene. I år er det 23 % flere søkere enn i fjor til disse studiene ved UiB.
 
- Bedre rekruttering til lektorutdanningene har vært et satsingsområde, ikke bare ved UiB, men også nasjonalt over flere år, sier Atakan.
 
Totalt er det 8561 søkere som har Universitetet i Bergen som sitt førstevalg i år. Dette utgjør 2,2 søkere per studieplass som tilbys, noe som er på nivå med fjorårets søkertall. Det er også i år Det samfunnsvitenskapelige fakultet som har det største antallet førsteprioritetsøkere.