Hjem
Aktuelt
News

Friske som hører stemmer skal hjelpe syke

Forskere har kommet ett steg videre i å finne ut hva som skjer i hjernen til friske personer som hører stemmer i hodet.

Hovedinnhold

Forskning på folk som hører stemmer, men som ikke har en psykisk sykdom, skal hjelpe de som lider under å høre stemmer – de schizofrene. Dette er målet til en forskergruppe på Universitetet i Bergen (se faktaboks). Over en femårsperiode studerer de hvilke biologiske prosesser i hjernen som forårsaker «stemmehøring». Nå har de publisert nok et funn i Frontiers in Human Neuroscience.

- Vi har funnet ut at primære auditive cortex til friske som hører stemmer, responderer mindre på stimuli utenifra enn det samme området til de som ikke hører stemmer, sier Kristiina Kompus. Hun har ledet den nypubliserte studien og jobber ved institutt for biologisk og medisinsk psykologi ved UiB.

Friske stemmehørere bedre kognitiv kontroll

Primære auditive cortex er hjernens hørselsområde. Funnet viser at friske som hører stemmer har noe til felles med schizofrene, for også deres hørselsområde reagerer mindre på stimuli utenifra.

Det er imidlertid en viktig forskjell på de friske og syke «stemmehørerne». Mens de med schizofreni har nedsatt evne til å regulere hørselsområdet med kognitiv kontroll, klarer de friske som hører stemmer dette.

- De friske som hører stemmer klarer å rette oppmerksomheten utover på grunn av denne kognitive kontrollen. Det skiller dem fra de schizofrene, som på grunn av den nedsatte evnen til å regulere hørselsområdet, har en tendens til å rette mye av oppmerksomheten innover, sier Kompus.

- Med disse funnene har vi kommet ett skritt nærmere i å skjønne hva som ligger bak hallusinasjonene og hvorfor de blir problem for noen og ikke for andre, legger forskeren til.

Mange friske stemmehørere i Bergen

Hva blir neste steg?

- Vi ønsker å gjøre videre undersøkelser på hjernestrukturen til de som har hørselshallusinasjoner. Vi vil spesielt se på nettverket i hjernen som bearbeider stemmer som kommer fra utsiden. På den måten håper vi å finne ut om stemmehallusinasjonene oppstår i de samme hjernestrukturene hvor vi oppfatter stemmer utenifra. Vi ønsker også å finne ut om stemmehøringen er genetisk, sier Kompus.

Forskerne regner med at rundt fem prosent av oss hører stemmer i hodet, selv om vi ellers er friske. Det bygger de på forskning fra andre land og spørreundersøkelser. Forskergruppen på UiB har fått overveldende respons fra «stemmehørere» i bergensområde etter at de etterlyste dem i en reportasje i Bergens Tidende. Rundt 30 personer kjente seg igjen i saken og meldte sin interesse.