Hjem
Aktuelt
UNIVERSITETSSTYREMØTE

Dahle og Langeland ansatt som dekaner

Helge K. Dahle er ansatt som ny dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Nina Langeland fortsetter som dekan ved Det medisinsk-odontologiske fakultet.

Hovedinnhold

I Universitetsstyret 20. juni 2013 ble det klart at Helge K. Dahle ansettes som ny dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Nina Langeland fortsetter som dekan ved Det medisinsk-odontologiske fakultet.

Helge K. Dahle er professor ved Matematisk institutt og visedekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Nina Langeland er professor ved Seksjon for infeksjonsmedisin og dekan ved Det medisinsk-odontologiske fakultet.

Mens dekanene ansettes ved Det medisinsk-odontologiske fakultetet og Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet, velges de ved de fire andre fakultetene ved UiB.

Her er de valgte dekanene.