Hjem
Aktuelt
Pressemelding

God dialog om nye studieplasser

- Vi har god dialog med Kunnskapsdepartementet om studieplasser, sier rektor ved Universitetet i Bergen, Sigmund Grønmo.

Hovedinnhold

Etter en grundig debatt om innholdet i Kunnskapsdepartementets årlige tildelingsbrev i universitetsstyret torsdag 10. februar, ble universitetsledelsens forslag enstemmig vedtatt.

Nye plasser i tillegg

Departementets tildelingsbrev gir føringer for hvordan universitetene kan bruke bevilgningen i statsbudsjettet for 2011. I tildelingsbrevet forutsetter departementet at nye studieplasser skal komme i tillegg til de studentene universitetet allerede har, uansett hvordan disse studentene er finansiert.

- Universitetsledelsen og universitetsstyret forholder seg til dette pålegget og vil avklare med departementet hvordan det skal konkretiseres og praktiseres, poengterer Grønmo. Rektor viser til at denne holdningen kommer klart til uttrykk i universitetsstyrets vedtak 10. februar:

Vedtaket

1. Styret tar tildelingsbrevet til etterretning.

2. Styret tar til etterretning at universitetet får mindre handlingsrom til selv å vurdere studenttallet i forhold til finansieringsgrunnlaget.

3. Styret vil imøtese en klargjøring fra departementet om hvordan pålegget om studieplasser og studenttall skal håndteres i praksis.

Rektor understreker at dette vedtaket var enstemmig og identisk med universitetsledelsens forslag. Han framhever at universitetsledelsen har god dialog med departementet om hvordan tildelingsbrevets føringer om nye studieplasser skal følges opp i praksis.