Hjem
Aktuelt
Akademia

Nasjonalt rektormøte ved UiB

Rektorene og direktørene ved Norges universiteter møttes ved Universitetet i Bergen 21. juni der forskningsmeldingen sto i fokus.

Hvert semester møtes rektorene og direktørene for Norges universiteter for å...
Hvert semester møtes rektorene og direktørene for Norges universiteter for å diskutere saker av universitetspolitiske og forskningsmessige spørsmål. Fra venstre ser vi rektorene: Jarle Aarbakke (UiT), Torunn Laudal (UiA), Marit Boyesen (UiS), Torbjørn Digernes (NTNU), Ole Petter Ottersen (UiO), Pål Pedersen (UiN) og Sigmund Grønmo (UiB).
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen

Hovedinnhold

Nasjonalt universitetsrektormøte ble arrangert ved Universitetet i Bergen fredag 21. juni. Møtet samler rektorene og direktørene ved Norges universiteter, samt direktørene for Universitets- og høgskolerådet og Norges forskningsråd.

Møtene finner sted to ganger i året. Hensikten er å diskutere viktige universitetspolitiske tema og saker av felles interesse for universitetene. Ett av temaene på møtet fredag var forskningsmeldingen. Universitetslederne la særlig vekt på å diskutere seg frem til en felles holdning overfor regjeringens langtidsplaner for norsk forskning og infrastruktur

– Det er viktig at universitetene deltar i dette arbeidet i tillegg til Norges forskningsråd. Oppdatering av universitetenes bygninger og infrastruktur har vært et sentralt utgangspunkt for langtidsplanene. Universitetene står også for en svært stor andel av forskningen i landet. Derfor er det viktig at vi diskuterer oss frem til en felles holdning overfor regjeringen, sier UiB-rektor Sigmund Grønmo.

Tre går av
Grønmo sier at det var viktig at universitetslederne fikk oppsummert saker som har pågått over lang tid.

– Dette var spesielt viktig siden tre av rektorene går av til høsten. Vi regner med at vi har lagt et godt grunnlag for de nye rektorene fra og med neste semester.

Det er Torbjørn Digernes ved NTNU, Jarle Aarbakke ved UiT og Sigmund Grønmo ved UiB som går av til høsten.

Tar ansvar for leksikon
I tillegg til store universitetspolitiske langtidsplaner har rektorene også landet en plan for Store norske leksikon.

– Vi ble enige om å påta oss en del av ansvaret for å videreføre Store norske leksikon. Vi går inn og bidrar til driften ved å betale for at våre ansatte får formidle forskningen sin gjennom dette digitale leksikonet.