Hjem
Aktuelt
Fra Universitetsstyret:

Nytt styre i Holbergprisen

Rektor Sigmund Grønmo fra UiB trer i sommer til som styreleder for Ludvig Holbergs minnefond. Det ble vedtatt på universitetsstyremøtet den 26. april.

Rektor Sigmund Grønmo fra Universitetet i Bergen er ny styreleder i Ludvig...
Rektor Sigmund Grønmo fra Universitetet i Bergen er ny styreleder i Ludvig Holbergs minnefond.
Foto/ill.:
Paul S. Amundsen

Hovedinnhold

Hvert år deler Ludvig Holbergs Minnefond ut Holbergprisen og Nils Klim-prisen til forskere som har gjort seg bemerket innenfor humaniora, samfunnsfag, juss og teologi. Styret i minnefondet sitter for fire år av gangen, og 1. juli er det tid for utskifting i rekkene.

Les om årets vinner av Holbergprisen her.

Tre nye medlemmer

Holbergprisens statutter sier at styret skal bestå av fem personer fra ulike institutsjoner, og minst ett medlem skal komme fra institusjoner utenfor universiteter og høyskoler. Før jul ble det sendt ut brev til de øvrige universitetene i Norge og til Det Norske Videnskaps-Akademi, hvor de ble bedt om å fremme forslag til hvem som skulle sitte i styret.

På universitetsstyremøtet 26. april ble det avgjort at styret blir som følger:

  • Professor Sigmund Grønmo (Universitetet i Bergen)
  • Professor Trude Haugli (Universitetet i Tromsø)
  • Professor Petter Aaslestad (NTNU)
  • Professor Øivind Andersen (Det Norske Videnskaps-Akademi)
  • Utdanningsdirektør Kjellbjørg Lunde (Fylkesmannen i Hordaland)

Sigmund Grønmo skal lede styret, og avløser dermed professor Jan Fridtjof Bernt. Kjellbjørg Lunde og Petter Aaslestad blir sittende for en andre periode. Styret sitter til 30. juni 2016.

Kontakt med arbeidslivet

På møtet gikk universitetsstyret gjennom flere andre saker. Du kan se oversikten og lese sakspapirene her.

Et tema som var oppe var universitetets strategi for samarbeid med arbeidslivet. Her fikk det nye rådet for samfunnskontakt skryt for å være gode ambassadører for universitetet. Forskningsdagene ble også trukket frem som et virkemiddel for å synliggjøre forskningen på universitetet.

Fra styret var det ønsket mer synliggjøring av kompetansen til de uteksaminerte overfor næringslivet. Det ble også etterlyst mer faglig og sosial inkludering av utenlandske studenter.

Nå skal fagmiljøene se på hvordan denne strategien best kan følges opp.

Universitetsmuseets styre

Det ble også vedtatt å gå bort fra en internrevisjon utført av konsulenter utenfra, og heller fokusere på at universitetets egne administrativt ansatte skal utføre dette arbeidet.

Styret vedtok å utsette saken om UiBs etter- og videreutdanning for å konkretisere planen ytterligere.

Det ble også nevnt at Torill Selsvold Nyborg går inn for Ågot Valle i styret til Universitetsmuseet grunnet sykdom. Valget av nye representanter til museets styre er utsatt til 2013.