Hjem
Aktuelt

Faremo til studentkonferanse om terror

Forsvarsminister Grete Faremo, politikere, forskere og kjente mediepersonligheter møtes til debatt om “Kampen mot terror” under årets SamPol-konferanse 21.-22 september.

Dette blir den den første og mest omfattende konferansen om dette temaet etter terrorhandlingene som rammet Norge 22. juli.

- Tema ble bestemt i fjor høst. Vi tenkte at det ville passe godt som en minnemarkering av 11. september og den nå ti år lange “krigen mot terror”, sier Ingvild Strøm Hansen, leder for SamPol-konferansen 2011.

I nærmere et år hadde hun og et tjuetalls studenter ved Institutt for sammenliknende politikk arbeidet med å få på plass bidragsytere. Så kom 22. juli og tema de hadde valgt ble sørgelig aktuelt.

- Vi var usikker på om vi skulle avlyse konferansen. Men så snakket vi med folk vi kjenner i Arbeiderpartiet og fikk også støtte fra instituttet på at vi burde gjennomføre. Vi trenger faktabasert debatt om terrorisme, sier Strøm Hansen og får støtte fra Dina Midtflø, Adrian Kjær og Lasse Kolbjørn Anke Hansen, som alle har vært sentrale i arbeidet med konferansen.

Trusselbildet mot Norge

Programmet ble endret i retning av mer fokus på norske forhold. Studentene er fornøyde med å ha fått mange dyktige og interessante bidragsytere til å stille. De berømmer førsteamanuensis Jan Oskar Engene, som er UiBs mest kjente forsker på terror, for viktige innspill og tips underveis. Han blir også en sentral bidragsyter under konferansen.

Studentene har valgt å dele tema inn i fire bolker: En del fokuserer på Afghanistan 10 år etter, en på terroristenes bruk av media, en del tar opp dialog som virkemiddel for å forhindre ekstremisme og siste del tar for seg trusselbildet og hvorvidt det har endret seg etter 22. juli.

Blant andre kommer Jon Fitje, avdelingsdirektør i Politiets sikkerhetstjeneste (PST), til å gi en vurdering av trusselbildet mot Norge i dag. I tillegg kommer stortingsrepresentant Bård Vegar Solhjell, sjefsredaktør i Bergens Tidende Gard Steiro, journalist Frank Rossavik og de fremste forskerne fra ulike fagfelt knyttet til forskning på terrorisme for å belyse temaene. Bjørn Hansen og Magnus Takvam leder konferansen.

Forsvarministeren møter akademia

Av andre høydepunkt trekker Strøm Hansen frem at professor Anne Lise Fimreite ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap har valgt SamPol-konferansen som arena for å legge frem de første resultatene fra en undersøkelse om nordmenns holdninger til antiterrortiltak.

- Vi er ellers også svært fornøyde med at forsvarsminister Grete Faremo har takket ja til å komme, ikke bare for å holde åpningstalen, men også for å delta i debatten med akademikerne etterpå, sier Strøm Hansen og legger til at de ønsker å belyse “krigen mot terror” på en mest mulig balansert måte.

- Vi oppfordrer både studenter og ansatte til å komme og være med på å prege debatten, avslutter SamPol-studentene.

Billetter selges i vrimlearealet på SV-fakultetet.

Program og mer informasjon.

 

Fakta om SamPol-konferansen:

  • SamPol-konferansen inngår i en over 25 år gammel tradisjon hvor masterstudenter ved Institutt for sammenliknende politikk (ISP) arrangerer en fagkonferanse annethvert år.
  • Retter søkelys på dagsaktuelle tema for å vekke faglig debatt og nysgjerrighet. I år er temaet “Kampen mot terror”. Tidligere konferanser har hatt temaer som nordområdene, velferdsstaten og Norges forhold til EU.