Hjem
Aktuelt
News

Langtidsplan for forskning

10-årige planer for forskning vil komme fra 2015. Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsen presenterte forskningsmeldingen ved UiB. Se video fra ministerbesøket her.

Hovedinnhold

-  10-årige langtidsplaner for forskning vil gi den langsiktigheten og forutsigbarheten som forskningsinstitusjonene trenger og ønsker, sa statsminister Jens Stoltenberg da han la frem forskningsmeldingen ved UiB den 8.mars. 

I forskningsmeldingen legger stortinget føringer for forskningspolitikken de neste fire årene. Langtidsplanen for forskning vil komme fra 2015.

-  En langtidsplan skal bevisstgjøre oss på at vi må bli bedre på dristighet og nyskapning, sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Hun ønsker å invitere forskere til å være med på å utforme den 10-årige planen. Det ser rektor ved UiB, Sigmund Grønmo, frem til.  

- Jeg ser frem til dialogen Statsministeren og Kunnskapsministeren inviterer til. Vi er glade for at Regjeringen tenker langsiktig, sier Grønmo.  

Han er også fornøyd med at Regjeringen ønsker koble forskning og utdanning i større grad enn før. Han mener det er viktig for universitet som har utdanning som bygger på forskningen.

 Vil heve statusen til underviserne

I forskingsmeldingen understrekes behovet for å knytte en tettere sammenheng mellom undervisningen og forskningen.

- Enhver bachelorstudent skal ha forskning i hodet når han eller hun går ut i arbeidslivet. Vi ønsker å se på studenten som et bindeledd mellom utdanning og forskning. Vi oppfordrer utdanningsinstitusjonene å gi større økonomisk uttelling til ledere for utdanning, sa Halvorsen.

Andre viktige punkter i forskingsmeldingen er:

  •  Bedre formidling av forskning. Stoltenberg understreket viktigheten for forskerne å prate et språk folk forstår.
  •  Ny gaveforsterkningsordning. Offentlige bidrag vil forsterke gaver fra det privat til forskning.  Det som er nytt er at de offentlige midlene ikke nødvendigvis må gå til samme fagområde som den private gaven.
  •  Tiltak mot midlertidige ansatte i akademia. Det kreves lokale handlingsplaner ved de ulike institusjonene for å få ned midlertidigheten. Kan være aktuelt å ta i bruk økonomiske virkemidler.