Hjem
Aktuelt

Standardisering truer kreativiteten i marin sektor

Maktforhold, verdiskaping og fornuft i marin sektor. Det er tema for Helixkonferansen, som foregår ved UiB 22. og 23. mars.

Helixkonferansen springer ut av et langvarig og pågående forskningsprosjekt i...
Helixkonferansen springer ut av et langvarig og pågående forskningsprosjekt i statsvitermiljøet ved UiB, knyttet til innovasjon og regulering i marin sektor.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

På konferansen samles næringen, vitenskapene og myndighetene om et program som utforsker disse tre institusjonene og nettverkene mellom dem.

- Tanken er at økt kunnskap om hvordan marin sektor er organisert vil føre til gode ideer til en mer effektiv og fornuftig utvikling av sektoren, sier professor Thorvald Gran ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved UiB.

Han er initiativtaker til konferansen, som springer ut av et langvarig og pågående forskningsprosjekt i statsvitermiljøet ved UiB, knyttet til innovasjon og regulering i marin sektor. Den teoretiske nøkkelen han introduserer er helixbegrepet. Begrepet er hentet fra biologien og henviser til trådene som binder sammen arvestoffet vårt, men er etter hvert blitt et vanlig og internasjonalt anerkjent begrep for analysen av forhold mellom institusjoner. Marin sektor kan deles i tre slike helixer eller styringssystemer: Næringen (bedriftene, markedene, organisasjonene), vitenskapene (forsknings- og utdanningsinstitusjonene) og myndighetene (på forskjellige styringsnivå).

- Forskning viser at hvordan nettverkene mellom utvalgte institusjoner er organisert har betydning for strategisk orientering og for den enkelte aktørens evne til å nå målene sine. Et viktig funn i innovasjonsforskningen er at standardisering av noder i nettverk kan true kreativiteten, sier Gran.

Han forklarer at deltakerne i nettverket er kreative når de samtidig beholder sin jordnære særegenhet. Negativ standardisering er når mindre særegne og effektive enheter tilpasser seg store eller regelrett blir kjøpt opp av dem. En hypotese er at effektivitet og realisme i norsk fiskeriregulering har med mangfoldet av deltakere i utformingen av reguleringene å gjøre.

Konferansen holdes i Jussbygget, Dragefjellet. Påmelding (utenom middag) er åpen til mandag 19.3. Etter plenumsinnlegg vil konferansen torsdag 22.3 gå over i 6 grupper: Næringen, Vitenskapene, Myndighet sentralt, Myndighet regionalt, Fiskehelse og Internasjonale relasjoner. Fredag 23.3: plenumsinnlegg og diskusjoner som avsluttes med en paneldebatt.

Sponsorer er: Hordaland fylkeskommune, Norges Forskningsråd, Bergen Marine Forskningsklynge, Grieg Holding A/S, Sparebanken Vest og UiB.