Hjem
Aktuelt

Vil kartlegge Nordpolens havbunn

UiB arrangerer nordisk stormøte for å kartlegge havbunnens bevegelser under Arktis.

En tredjedel av den europeiske jordplaten ligger på havbunn i Nord-Atlanteren...
En tredjedel av den europeiske jordplaten ligger på havbunn i Nord-Atlanteren og Arktis.
Foto/ill.:
Colourbox

En tredjedel av den europeiske jordplatens grense ligger på havbunnen under Nord-Atlanteren og Arktis. Havbunnens bevegelser i området har stor interesse for blant annet oljeindustri, skips- og luftfart. Men på grunn av isen, er Arktis den siste hvite flekken på jordplatekartet.

– Dersom vi hadde hatt bedre observasjonsmetoder, kunne vi for eksempel varslet vulkanutbruddet ved Eyjafjallajökull og påfølgende problemer med luftfarten på forhånd, sier viserektor og jordskjelvforsker Kuvvet Atakan.

Nordisk møte
UiB arrangerer i løpet av denne uken en nordisk konferanse i Bergen om «European Plate Observing System (EPOS)». Deltagere fra myndighetene ved de Nordiske land fra ulike industrier og EPOS medlemmer møtes for å løse utfordringen med å kartlegge havbunnen i nordområdene.

– Poenget med å ha konferansen i Bergen er for å trekke oppmerksomheten mot nordområdene og for å vise hvilken forskningskompetanse vi har. Vi ønsker et bredt samarbeid for å utvikle nye observasjonsmetoder og bedre infrastruktur, sier Atakan, som er Norges Epos-koordinator.

Se program for Epos-konferansen her.

Bedre målinger
I dag måles bevegelser under den arktiske isen fra seismiske måleinstrumenter på land, som ligger langt unna. EPOS vil blant annet forsøke å knytte sammen ulike seismologiske observasjonsmetoder og GPS-overvåkning fra satellitter.

Målet er å analysere jordens deformasjon i sanntid og med ulike instrumenter samtidig.

– Det finnes allerede en rekke instrumenter for måling på land mens havbunnsobservasjoner er en mangelvare. For å dekke de store havområdene i nord kreves det innstallasjoner på havbunnen og bedre kommunikasjonsmuligheter og logistikk, sier Atakan.