Hjem
Aktuelt
HAV

Deler kunnskap om havet

På hvilken måte blandes varme i havet? Hvordan og hvorfor transporteres sedimenter? Svarene, som kan være viktige både for klimaet og erosjon, diskuteres av forskere fra inn og utland i Bergen 17.–20. juni.

Jarle Berntsen, instituttleder og professor på Matematisk institutt ved UiB leder konferansen International workshop on Modeling the Ocean» (IWMO).
Foto/ill.:
Anniken Gjesdahl

Hovedinnhold

Da er Universitetet i Bergen vertskap for den femte «International workshop on Modeling the Ocean» (IWMO). IWMO er en arena der de fremste forskerne innenfor havmodellering møtes. Havmodellering er å bruke matematiske modeller for å beregne det som skjer i havet. Blant annet strøm, bølger og sediment transport.

Viktig for å utvikle varslingssystemer

Enkelt sagt møtes forskerne for å få en bedre forståelse av det som skjer i havet og hvordan de skal beregne det. Dette er viktig av flere grunner.

- En årsak er havets betydning for klima og CO2 opptak. En annen årsak er at menneskelige aktiviteter av mange slag påvirker kystene, erosjon, vannkvalitet og selve livet i havet. Da er det viktig å forstå prosessene i havet og ha gode beregningsverktøy og modeller for konsekvensutredninger og varsling, sier Jarle Berntsen, instituttleder og professor på Matematisk institutt ved UiB.

Eksakte matematiske beregninger av det som skjer i havet er vanskelig å få til, men forskerne etterstreber å få til så eksakte svar som mulig. Under konferansen presenteres både modellene og anvendelsene. Det er satt av god tid til diskusjoner.

- Viktige tema er sediment-transport, utveksling mellom hav og atmosfære og spesielle utfordringer i grunne hav slik som Nordsjøen. Videre vil forskere presentere modellering og varsling av ekstreme strøm- og bølgehendelser og koblinger mellom fysiske og biologiske modeller, sier Berntsen.

Bergen stor innen havmodellering

Deltagerne består av noen av de fremste forskerne i verden innen numerisk havmodellering, mange yngre og lovende forskere og mange doktorgradsstudenter. George Mellor, en av verdens ledende forskere innen numerisk havmodellering, er den største stjernen på konferansen.

- Mellor er nå godt over 80 år og preger enda feltet. Temaet han fokuserer på nå er modellering av koblinger mellom hav og atmosfære. Hvordan blandes for eksempel varme i de øvre lag av havet?, sier Berntsen.

Hvorfor er Bergen valgt som vertskapsby?

- Det er svært stor aktivitet innen havmodellering i Bergen. Under møtet i Yokohama i 2012 ble det avstemming mellom Canberra, Australia og Bergen om vertskap for 2013. Vi har mange tilreisende asiatiske forskere og syntes nok Bergen var det mest eksotiske reismålet. I tillegg hjalp det at George Mellor var tydelig på at han foretrakk Bergen siden Canberra ble for langt å reise for 80-åringen, sier Berntsen.

På hvilken måte er denne konferansen viktig?

- Utveksling av kunnskap og erfaringer er veldig viktig for å få fremgang i forskningen. Ved slike anledninger styrker vi vårt internasjonale kontaktnett, sier Berntsen.

Taipei i Taiwan, Norfolk i Virginia, USA, Qingdao, Kina og Yokohama, Japan har tidligere vært vertskap for IWMO-konferansen