Hjem
Aktuelt

Giardia mer alvorlig enn antatt

Rundt halvparten av Giardia-pasienter i Bergen har opplevd langvarige helseplager i etterkant, viser nytt doktorgradsarbeid.

Høsten 2004 ble over fem tusen bergensere rammet av parasitten Giardia Lamblia. De akutte symptomene er noe legene har kjent godt til, men det har vært liten kunnskap om hva Giardia kan føre med seg på lengre sikt.

– Før tenkte man at Giardia ikke førte til andre plager. Det var en sykdom som enkelt kunne behandles med antibiotika.

Det sier Knut-Arne Wensaas, spesialist i allmenmedisin og forsker ved Allmennmedisinsk forskningsenhet, Uni Helse. Han har gjort doktorgradsarbeidet sitt på Giardia-utbruddet i Bergen.

Langvarige plager

Da Wensaas først gikk i gang med å undersøke Giardia-pasientene, viste det seg at det var en gruppe som ikke ble bra igjen etter sykdommen. For å kartlegge omfanget av langvarige plager ble symptomene hos en større gruppe Giardia-pasienter registrert i en spørreundersøkelse tre år etter utbruddet.

– Kartleggingen viser at det er sammenheng mellom Giardia-infeksjon, mageplager og utmattelse, sier Wensaas.

Blant 817 som hadde hatt giardia, var det 46 prosent som kunne diagnostiseres med irritabel tarm-syndrom. En like stor prosentandel hadde symptomer på kronisk utmattelse. Wensaas påpeker at det dreier seg om generell utmattelse, og ikke diagnosen ”kronisk utmattelsessyndrom”.

I en kontrollgruppe var det ikke mer enn henholdsvis 14 og 12 prosent som hadde slike symptomer.

Ikke forsket på

Det kan være flere grunner til at man ikke har kjent til mulige virkninger etter Giardia-infeksjoner. Wensaas påpeker at i mange land hvor parasitten er utbredt blir barn hyppigst rammet, og sykdommen kan da arte seg annerledes. Det er også vanligere med mageinfeksjoner generelt, noe som kan gjøre det vanskeligere å se sammenhengen.

– Ved utbrudd i Europa og Nord-Amerika har fokus ofte vært på samfunnsmedisinske konsekvenser når utbruddene først skjer. Hvordan skjedde det, hvor mange ble syke, hvordan kan skaden begrenses, og så videre, sier forskeren.

Knut-Arne Wensaas disputerer ved UiB 25. november.