Hjem
Aktuelt
Eksternweb

Jobber med ny webløsning

UiB skal lære av andre universiteter nasjonalt og internasjonalt. – Det er viktig at vi arbeider kontinuerlig med nettsidene våre, sier Universitetsdirektøren.

Hovedinnhold

– Da vi fikk vite i 2010 at det var problemer med den tekniske delen av websidene, tok vi det opp med universitetsstyret og satte i gang en prosess for å finne ut hvordan vi best mulig kan løse problemene.

Det forteller universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken. Etter at Universitetet i Bergen fikk en ny webløsning i 2009, ble det året etter pekt på at den hadde tekniske utfordringer. Elvbakken forteller blant annet at løsningen viste seg å være lite fleksibel, og det som krevdes var en enklere – og bedre – løsning.

Kartlegger løsninger

Det er nå oppnevnt en styringsgruppe som skal kartlegge hva slags tekniske løsninger andre norske universitet har valgt, og hvordan de arbeider opp mot nettet. Styringsgruppen består av viserektorene Kuvvet Atakan og Astri Andresen, underdirektør Tore Tungodden, IT-direktør Thomas Evensen og kommunikasjonsdirektør Ingar Myking.

Atakan skrev i januar en oppdatering om arbeidet i et leserinnlegg til UiBs internavis På Høyden.

– På oppdrag fra Styringsgruppen kartlegger IT-avdelingen tekniske løsninger ved flere universiteter både nasjonalt og internasjonalt. Resultatet av dette arbeidet vil hjelpe oss å velge løsninger som er gjennomprøvd og robuste, skrev Atakan.

Han fortalte også at kompetanse fra UiBs fagmiljøer skal tas i bruk.

Ikke bortkastet

Både universitetsdirektøren og Atakan legger vekt på at arbeidet så langt ikke er bortkastet. Atakan skriver at lanseringen av en ny førsteside nylig er et godt eksempel på at det også er mulig å tenke nyutvikling innenfor dagens løsning.

– Vi er opptatt av at innholdsarbeidet som er gjort ikke er bortkastet. Det er viktig at vi har fått gjort en del rettinger, slik at webløsningen vår er så bra som mulig inntil vi får et nytt system, sier Elvbakken.

Målet til styringsgruppen er at teknologiskiftet skal skje parallelt med det kontinuerlige arbeidet med å videreutvikle innhold og struktur.