Hjem

Aktuelt

Utdanning

Oppdager lese- og skrivevansker i barnehagen

Finland har halvparten så mange svake elever som Norge i lesing takket være tidlig kartlegging og spesialundervisning. UiB-forskning bekrefter at forebygging nytter.

Se video om kunnskapsnasjonen Finland her.

Uteleken er ferdig i Päiväkoti Kaunokki barnehage i Helsinki. Inne i bygningen går åtte barn til venstre, mens de resterende går til høyre. De åtte har spesielle behov sosialt og emosjonelt, og er derfor plassert i en egen gruppe.

-  De viktigste innlærings-årene skjer før barnet er syv år. Dersom uønsket atferd fester seg disse årene er det svært vanskelig å korrigere den senere i livet. Det er en av grunnene til at vi satser på tidlig intervensjon og på særskilt oppfølging av barn med spesielle behov allerede i barnehagen, sier Kirsti Sutton.

Hun er spesiallærer og formann for Helsinkis førskolelærerorganisasjon. Bak seg har hun seks års utdanning som gir henne kunnskap og kompetanse til å kartlegge, og følge opp, små barn med ekstra utfordringer.

Nær en tredjedel får spesialundervisning

Alle finske barnehager som trenger det, har slik spesialkompetanse innomhus.

- Kunnskapen til spesiallærerne og førskolelærene som jobber her, er det viktigste verktøyet vi har for å oppdage barn som har behov for særskilt oppfølging, sier Sutton.

Og på skolen forsetter spesialoppfølgingen. 30 prosent av alle finske skolebarn får spesialundervisning en eller annen gang i løpet av skoleløpet - den høyeste andelen av alle OECD-landene. Majoriteten av spesialundervisningen foregår i første og andre klasse. I Norge får dobbelt så mange elever spesialundervisning i 5. klasse, som i 1. klasse.

Norge dobbelt så mange svake elever

Resultatet i Finland er at bare åtte prosent av elevene havner på det laveste nivået på lesing i PISA-undersøkelsene. Dette gjelder 15 prosent av de norske. OECD-gjennomsnittet på PISA-nivå 1, ligger på 18 prosent.

Resultater fra UiB forskningsprosjektet «Ut med språket» kan tyde på at Finland gjør noe riktig. Forskerne har nemlig funnet ut at det går an å kartlegge og forebygge dysleksi allerede før barna har begynt å lese og skrive.  

Kan oppdage dysleksi i barnehagen

I forskningsprosjektet, ledet av professor Turid Helland, fulgte forskere barn fra fire vestlandsfylker fra de var 5 til 12 år gamle. Gjennom et enkelt spørreskjema til femåringene sine foreldre og førskolelærere, klarte forskerne å finne frem til at 26 av de 109 barna hadde økt risiko for dysleksi. Da barna var blitt 11 år gamle, hadde 11 av disse barna fått stadfestet dysleksi. I kontrollgruppa uten særlig risiko hadde to av barna dysleksi. Skjemaet viste seg altså å være et godt måleinstrument.

Forskerne gikk så videre med barna som havnet i risikosonen. Disse ble plassert foran datamaskinen fem dager i uken i to måneder da de var fem, seks og syv år gamle. Der gjennomførte de en form for lesetrening, spesielt rettet mot barn som har dysleksi. En evaluering av prosjektet viste at barna ikke hadde noe imot denne øvelsen.

Særskilt oppfølging ga bedre lesekunnskaper

Derimot viste det seg at barna som hadde gjennomført lesetreningen, leste bedre enn det som forventes av barn med dysleksi. De lå innenfor det som regnes som normalt, mens barn med dysleksi vanligvis havner utenfor normalen.

-  Studiene våre viser at barn med dysleksi taper på den vente – og se holdningen som eksisterer i norsk skole i dag. Barna har alt å vinne på tidlig kartlegging og intervensjon, sier Helland ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi.

Vil inkludere autisme og ADHD

Til høsten ønsker forskergruppen å utvide prosjektet. Seks masterstudenter og tre forskere fra UiB skal i gang igjen med å kartlegge femåringer. Denne gangen også for å undersøke tidlige kommunikasjonsvansker som kan tyde på vansker innen autismespekteret og ADHD.  

- Vi håper gjennom dette å få bekreftet det vi fant ut i det første prosjektet. I tillegg håper vi å finne metoder for å kartlegge og forebygge andre typer utfordringer barna kan få senere i livet. Vi mener vi har en unik sjanse til å forebygge nå med tanke på at nesten alle barn går i barnehage, sier Helland.