Hjem
Aktuelt
Christiekonferansen 2011

Pris til akademiske gründere

Christieprisen 2011 går til Arno Vigmostad og Arnstein Bjørke for deres innsats som gründere i forlagsbransjen. Prisen ble delt ut under Christiekonferansen onsdag.

Hovedinnhold

Forlagshuset Vigmostad og Bjørke driver har vokst fra å være et lite studentinnrettet lærebokforlag til å bli en moderne virksomhet med mer enn 120 ansatte, som inkluderer Fagbokforlaget, Vigmostad & Bjørke og Eide forlag. Dette er i dag det fjerde største forlagshuset i Norge, det største utenfor hovedstaden.

- Jeg er veldig glad for at vi kan hedre forlaget og dets to gründere for den innsatsen de gjør. Forlagshuset er overmåte viktig for samhandling mellom UiB og omverdenen, og i synliggjøringen av universitetets sentrale rolle i samfunnsutviklingen. Ikke minst er det av stor regional betydning å ha dette engasjerte forlaget som miljøskaper for våre universitetsforfattere i Bergen, sier rektor Sigmund Grønmo ved Universitetet i Bergen.

- Forfatterne viktigst

Arno Vigmostad takket for prisen, men passet også på å takke bidragsyterne til bøkene.

- Det viktigeste av alt er og blir forfatterene. Takk til de aller første som våget å satse på oss og sendte oss manusene sine, sa Vigmostad.

I sin takketale oppfordret Arnstein Bjørke om å støtte gründere.

- Vis de unge tillit og gi dem mulighet til å begynne i det små, sa han. 

Bygger skole for prispengene

Prispengene på 250 000 skal gå til et prosjekt i Malawi i Afrika.

- Vi planlegger å bygge en videregående skole i Malawi. Nå kan vi bygge en større og bedre skole, sier Bjørke til uib.no.

Prisen betyr mye for forlagshuset.

- Vi reiser mye rundt i landet, men det å bli satt pris på på hjemmebane på denne måten er stas. Det er en inspirasjon for oss og resten av forlaget, sier Bjørke.

Foruten pengene består Christieprisen av et kunstverk og et diplom og deles årlig ut av Universitetet i Bergen. Mottakeren kunngjøres i forbindelse med Christiekonferansen. Formålet med Christieprisen er å vise verdien av samhandling mellom universitetet og omverden og hvordan forskning og utdanning bidrar til nyskaping innenfor kultur-, nærings- og samfunnsliv. Mottakere skal gjennom sitt arbeid ha bidratt til å fremme eller synliggjøre universitetets sentrale rolle i samfunnsutviklingen.