Hjem
Aktuelt
Museumsprosjektet

Møte for museet

Det nasjonale rådet for museumsprosjektet møttes ved UiB denne uken. Både den planlagte aulaen og grunnlovsjubileet ble diskutert.

Det nasjonale rådet for museumsprosjektet møttes på Muséplass tirsdag denne...
Det nasjonale rådet for museumsprosjektet møttes på Muséplass tirsdag denne uken.
Foto/ill.:
Walter Wehus

Hovedinnhold

Fra vinduene på Muséplass 1 hadde Det nasjonale rådet god utsikt til museumsbygningen, nylig fri for utvendige stillaser etter høsten og vinterens ansiktsløftning. Rådet var samlet i konferanserommet denne tirsdagen for å diskutere hvordan museumsprosjektet skrider frem.

Les mer om museumsprosjektet her.

Rådets leder Gudmund Hernes forteller at både planer og muligheter ble tatt opp på møtet.

– En viktig del av det er ikke bare den ytre utformingen av bygningen, men også hva slags form man kan gi noen av de store rommene, som aulaen, sier han.

Konstituert i fjor

Det nasjonale rådet ble konstituert i mars 2010. Den offisielle oppgaven til rådet er å gi råd og innspill om planene og prosjektet, samt å bidra til profileringen av prosjektet og dets nasjonale betydning i offentligheten og overfor myndighetene.

Den gangen trakk Gudmund Hernes frem at museet trenger et nasjonalt råd nettopp fordi det å ta vare på museumsbygningen er i den nasjonale interesse.

I tillegg til Hernes består rådet av professor Ole Didrik Lærum, byrådsleder Monica Mæland, fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg, tidligere stortingsrepresentant Reidar Sandal og administrerende direktør Arne Skauge. Rektor Sigmund Grønmo fungerer som sekretær.

Grunnlovsjubileet

– Etter min oppfatning var rådsmøtet svært konstruktivt og verdifullt for det videre arbeidet med prosjektet, sier Grønmo.

Han forteller at rådet denne uken ble orientert om utviklingen av arbeidet med opprustingen av museumsbygningen, og de drøftet videreføringen av arbeidet som et viktig nasjonalt prosjekt.

– Rådet drøftet også betydningen av å se prosjektet i sammenheng med grunnlovsjubileet i 2014, forteller han.