Hjem
Aktuelt
Doktorpromosjon

Høytidelig doktorpromosjon

– Hver og en av dere er en berikelse for universitetet vårt, sa rektor under doktorpromosjonen i Håkonshallen. Under seremonien ble de 107 doktorene som disputerte i høstsemesteret hedret.

– Hvert eneste semester kreerer Universitetet i Bergen doktorer som står for unik kunnskap. Hver og en av dere er verdifulle og viktige bærere av en kunnskapstradisjon som har sine røtter i antikken, sa rektor Sigmund Grønmo i sin tale til de nye doktorene.

Se bilder fra doktorpromosjonen på Flickr.

Rektor trakk også frem doktorgradsprogrammene og forskerutdanningen som det aller fremste særtrekket ved universitetet som institusjon.

– Oversikten dere har fått utdelt over de nye doktorene og deres avhandlinger synliggjør den store bredden, den høye kvaliteten og den internasjonale profilen som preger universitetets faglige virksomhet, sa Grønmo.

2012 var også andre gang i universitetets historie at flere kvinner enn menn tok doktorgrad.

40 internasjonale doktorer

Doktorpromosjonen i Håkonshallen hedret de 107 doktorene som disputerte i høstsemesteret. Hele 40 av disse var internasjonale studenter, og rektor henvendte seg også spesielt til disse.

– Hver og en av dere representerer en berikelse av universitetet vårt, og dere tilfører mye til de internasjonale relasjonene og den internasjonale profilen til universitetet. Dere er flotte ambassadører ikke bare for UiB, men for byen Bergen og Vestlandet generelt, sa rektor.

Her er presentasjoner av all forskningen doktorene har gjort.

Ny æresdoktor

Universitetet hedret i tillegg professor Maarit Jänterä-Jareborg med et æresdoktorat. En slik doktorgrad er den høyeste utmerkelsen en person kan motta fra universitetet, og Jänterä-Jareborg fikk opprinnelig denne æren sammen med seks andre vitenskapelige bidragsytere høsten 2012. Den gangen kunne hun ikke delta, men 25. januar kunne hun motta sitt diplom og sin ring som Doctor Honoris Causa.

Talen på vegne av de nye doktorene ble holdt av Kjetil Mangset Skjerve, ph.d. fra Det juridiske fakultet. Skjerve, som har også har bakgrunn fra filosofifaget, sammenlignet blant annet de ulike fakultetene med husene på Galtvort i Harry Potter-universet.

– Det har etter hvert gått opp for meg hvor mange likheter det er mellom god rettsvitenskap og god filosofi. Det kan naturligvis hende at jeg tilfeldigvis har dumpet over to tilsynelatende fjerne fagtradisjoner som har mye til felles. Men kanskje vi alle tross alt befinner oss i samme virkelighet, og holder på med ulike deler av et felles prosjekt. Det er i hvert fall slik jeg ønsker å tenke på oss, sa Skjerve.