Hjem
Aktuelt
Akademia

Ny avtale om UH-nett Vest

Det er inngått en ny 5-årig avtale om nettverkssamarbeid for UH-nett Vest fra 1. august 2013.

Hovedinnhold

UH-nett Vest er et nettverkssamarbeid mellom Universitetet i Bergen, Høyskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskulen i Volda.

- Sammen skal vi fortsette å ta en tydelig regional, nasjonal og internasjonalt rolle når det gjelder utdanning og forskning, sier Sigmund Grønmo, rektor ved UiB og styreleder for UH-nett Vest.

Nettverket ble opprettet 1. januar 2008 og skal bidra til å styrke høyere utdanning og forskning ved de fem institusjonene gjennom et forpliktende samarbeid. Lærerutdanning og forskningssamarbeid har et hovedfokus i samarbeidet.

Det skal være et samarbeid mellom selvstendige institusjoner der hver institusjon skal ha mulighet for å videreutvikle sine særtrekk og fortrinn. I avtalen legges det særlig vekt på å utvikle gode samarbeidsmodeller, en tydelig arbeidsdeling mellom institusjonene og konsentrasjon av arbeidsinnsats.

Styret for nettverket består av rektorene ved nettverksinstitusjonene og en representant fra studentrådet i UH-nett Vest.