Hjem
Aktuelt
Pressemelding

- Dagens fiskeripolitikk ødelegger miljøet

Norge bør endre dagens praksis rundt fiske dramatisk. Det skriver en gruppe internasjonale fiskeriforskere i Science Magazine Policy forum.

Hovedinnhold

Norsk fiskeri har i en årrekke vært basert på detaljerte regler for hvilke fiskearter og -størrelser som skal fanges. Fiskerne får tildelt kvoter for de artene som skal høstes, noe som kan medføre at annen fisk som følger med opp av havet (bifangst) blir kastet.

En gruppe fiskeriforskere med medlemmer fra 15 land mener at denne formen for fiske er uforenlig med de internasjonale forpliktelsene om å opprettholde biologisk mangfold. De oppfordrer derfor til en fundamental endring av fiskeriforvaltningen. Forskerne har sammenlignet dagens praksis med et såkalt balansert fiske der en høster jevnt av alle artene i havet og dermed forener vern og bruk på en ny måte.

Forskningen er nylig publisert i Science Magazine Policy forum

Folk bør venne seg til å spise flere arter fisk enn det vi gjør i dag.

- Lodde, tobis, makrell, kolmule og sild smaker like godt og er næringsrike. Jevnt fordeling høsting av ulike arter og i ulike størrelser vil gi minst mulig økologisk fotavtrykk, sier Kolding til Dagens Næringsliv.  

Les også sak i På Høyden.