Hjem
Aktuelt
Digital kultur

Bringer elektronisk litteratur til folket

Scott Rettberg leder et europeisk prosjekt som skal gjøre elektronisk litteratur mer tilgjengelig, både for forskere og folk flest.

Hovedinnhold

I en hverdag med smartphones, tablet-pcer og stadig raskere bredbånd er mulighetene for alternative fortellingsformer større enn noensinne. Elektronisk litteratur kan være alt fra hyperteksthistorier på nett til installasjoner i gallerier og interaktive drama, og har eksistert siden 90-tallet. Men for tradisjonelle institusjoner kan digitale verk være vanskelige å håndtere. Det vil førsteamanuensis Scott Rettberg ved UiB gjøre noe med.

- Vi ønsker å gjøre elektronisk litteratur til en del av byens kulturliv, sier Rettberg.

Han har vært i dialog med Bergen Offentlige Bibliotek og universitetsbiblioteket for å finne ut hvordan forfatternes arbeid kan presenteres for et bredt publikum. Blant ideene er interaktive stasjoner i selve biblioteklokalene, med projiserte bilder blant bokhyllene. Allerede har man kunnet se forfatterne fremføre sine ”tekster” på Bergen Offentlige Bibliotek, samt på scener ellers i byen.

Disse pilotprosjektene er bare en del av et stort europeisk prosjekt påbegynt i 2010, med åtte samarbeidspartnere og et felles mål om at elektronisk litteratur skal bli mer oversiktlig. Å få på plass en internasjonal standard for å beskrive verkene og gjøre de tilgjengelige er blant hovedutfordringene. Som prosjektledere var UiB et naturlig valg. Bergen har blitt anerkjent internasjonalt som et senter for aktivitet på feltet.

Nye hjelpemiddel

Rettberg har sammen med UiBs forskergruppe for elektronisk litteratur utviklet ELMCIP Knowledge Base, et forskningsverktøy og oppslagsverk som gjør det mulig å søke på kryss og tvers av litterære verk og kritiske tekster. For eksempel kan man klikke seg inn på artikkelen til Rettbergs egen hypertekst-roman ”The Unknown”, og se hvilke andre utgivelser som har omtalt teksten.

- I et tiår har det kun vært ufullstendige ressurser tilgjengelig, som enkle HTML-lister eller databaser med et snevert fokus. Vi ønsket å få et bedre bilde av hele feltet, og vise fram de kreative arbeidene i sammenheng med den teoretiske biten, forteller Rettberg.

Etter seks måneders teknisk utforming og seks måneders arbeid med innhold er databasen nå oppe og går, men på ingen måte ferdig. I fremtiden ser blant annet utviklerne for seg mer visualisering og andre måter å presentere feltets utvikling på. Artikler legges kontinuerlig til, og kunnskapsrike interesserte oppfordres til å bidra.

Deler kunnskapen

Rettberg tror deling av ressurser er avgjørende for feltets videre utvikling. Men ressurssiden skal ikke bare assistere de som allerede er en del av feltet.

- Vi mener at nye ideer oppstår i et fellesskap av kunnskap. Databasen kan være til hjelp for folk som er helt ferske og lurer på hva elektronisk litteratur er, men fungerer også som en ressurs for lærere som vil integrere digitale arbeid i kurs om litteratur, design og så videre, sier Rettberg.

Som et ledd i arbeidet arrangeres en serie workshops rundt om i Europa. En av disse ble holdt i Bergen den 20. juni, og var ifølge Rettberg et møte mellom de mest betydningsfulle utviklerne av databaser og arkiver innenfor feltet.

- Målet er å få de forskjellige utviklerne, og selve databasene, til å snakke sammen.

God start

Det er fortsatt 2 år igjen av prosjektet, men prosjektlederen er godt fornøyd med alt de har oppnådd så langt.

- Det at databasen allerede er så rik på informasjon og at den vokser ut av denne internasjonale enigheten er uventet. Prosjektet har blitt mer enn et samarbeid mellom partnere, og vi ser at det faktisk fremmer elektronisk litteratur som felt.

 

Fakta om prosjektet:

* Electronic Literature as a Model of Creativity and Innovation in Practice er et treårig forskningsprosjekt som startet i 2010 og finansieres av HERA (Humanities in European Research Area).

* Scott Rettberg, førsteamanuensis ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, er prosjektleder, og UiB står for koordineringen av prosjektet.

* Skal kulminere i blant annet publikasjoner, seminarer, konferanser og utstillinger.

* Les mer på ELMCIPs hjemmesider.